ယူနန္ "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု" သတင္းမီဒီယာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ပါကစၥတန္သုိ႔ ေရာက္ၿပီး ဖလွယ္ သတင္းယူ

2018-12-11 10:12 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ယူနန္ျပည္နယ္ အစုိးရ သတင္းဌာန ဖြဲ႕စည္းသည့္ ယူနန္"ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု" သတင္းမီဒီယာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၉ရက္ေန႔တြင္ ပါကစၥတန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ အစၥလာမာဘတ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ၿပီး ဖလွယ္သတင္းယူျခင္း လႈပ္ရွားမႈ လုပေဆာင္္ကာ ၁၂ရက္ေန႔အထိ က်င္းပပါသည္။

ဤအႀကိမ္ မီဒီယာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ အစုိးရ သတင္းဌာန၊ ျပည္သူ႔ေန႔စဥ္ သတင္းစာ၊ တရုတ္ ေန႔စဥ္ သတင္းစာCNR၊ တရုတ္ သတင္းဌာန စသည့္ ဗဟုိ သတငး္မီဒီယာဌာန ႏွင့္ ယူနန္ ေန႔စဥ္ သတင္းစာ၊ ယူနန္ဗီဒီယုိဌာန စသည့္ ျပည္နယ္အဆင့္ သတင္းမီဒီယာဌာန ဖြဲ႕စည္းသည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပါကစၥတန္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ပါကစၥတန္ သတင္းေကာ္မတီ၊ ပါကစၥတန္ဆုိင္ရာ တရုတ္သံရံုးကုိ လည္ပတ္ၿပီး အစၥလာမာဘတ္ၿမိဳ႕ ခြန္ဇီေက်ာင္း၊ တရုတ္မုိဘုိင္ ပါကစၥတန္ ကုမၸဏီခြဲသုိ႔ ေရာက္ၿပီး ဖလွယ္သတင္းယူပါသည္။ "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု" တည္ေထာင္ျခင္းတြင္ တရုတ္-ပါကစၥတန္ စီးပြါးေရး စႀကႍ အေျခအေန၊ "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု"စနစ္တြင္ တရုတ္-ပါကစၥတန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြါးေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ စသည့္ဘက္တြင္ အတူတူ တည္ေထာင္ျခင္း၊ ေဝမွ်ခံစားျခင္း ေအာင္ျမင္မႈ၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ပါကစၥတန္ ဖလွယ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈသစ္မ်ားကုိ အဓိက နားလည္ပါသည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္ မီဒီယာတုိ႔ အခ်င္းခ်င္း ဖလွယ္ျခင္းအားျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသားတုိ႔အတြက္ စိတ္ဆက္သြယ္ျခင္း တံတားကုိ တည္ခင္းပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္