"လွပတ္ယူနန္ ရွန္းေကလီလား" ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈ ၾသစေၾတးလ်သုိ႔ ေရာက္

2018-12-11 09:43 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ယခုတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ "လွပတ္ယူနန္ ရွန္းေကလီလား" ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈ ၾသစေၾတးလ် ႏွင့္ နယူးဇီးလန္သုိ႔ ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ႂကြယ္ဝသည့္ အဆုိအကျပသမႈ၊ အမ်ဳိးမ်ဳိး ယဥ္ေက်းမႈ ျပသမႈ ရွိၿပီး ယူနန္ ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ၊ နယူးဇီးလန္ ျပည္သူျပည္သားတုိ႔ အတြက္ စိတ္အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ႏုိင္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ တံတားကုိ တည္ခင္းပါသည္။

ႏုိင္ငံျခား မိတ္ေဆြတုိ႔ အံ့ၾသခံ၊ တလႈိက္တလွဲခံၿပီး သူတုိ႔သည္ ယူနန္သုိ႔ သြားခ်င္ၿပီး ၾသစေၾတးလ် ႏွင့္ နယူးဇီးလန္သုိ႔ ေနထုိင္သည့္ ယူနန္သားတုိ႔ ဇာတိေျမအား လြမ္းတျခင္းကုိ ႏႈိးခံၿပီး ၾသစေၾတးလ် ႏွင့္ နယူးဇီးလန္သုိ႔ မိတိဆက္ျဖန႔္ခ်ီသူတုိ႔သည္ ထူထပ္သည့္ ဂုဏ္ယူမိျခင္းကုိ ႏႈိးေဆာ္ပါသည္။

ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ျပသမႈကုိ ၾကည့္႐ႈလာသည့္ စုဆန္း ႏွင့္ ခရစ္စီ လင္မယားတုိ႔သည္ တရုတ္ ယဥ္ေက်းမႈကုိ အရမ္း ႀကိဳက္ႏွစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တရုတ္ကုိ အႀကိမ္မ်ားစြာ ေရာက္ခဲ့ၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္ မသြားဖူးဘူး။ ဒီျပသမႈ သိပ္ေကာင္းမြန္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လွပတ္သာယာတဲ့ ေနရာ ၾကည္႐ႈၿပီး အမ်ဳိးသား ယဥ္ေက်းမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိပါတယ္ဟု သူတုိ႔ ေျပာပါသည္။

ဆစ္ဆြမ္းဘန္နာၿမိဳ႕မွ လာသည့္ အမ်ဳိးသမီးဝူသည္ ဇာတိကုိ (၁၃)ႏွစ္ၾကာ ထြက္ခြါၿပီး ဇာတိကုိ အၿမဲတမ္း မေမ့ႏုိင္ဘဲ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕မွာ စစ္မွန္တဲ့ ယူနန္ လူမႈရုိးရာ ဓေလ့ထံုးစံ ႏွင့္ သဘာဝအေျခအေန ျပသမႈကုိ ၾကည့္႐ႈၿပီး ဇာတိအတြက္ မာနႀကီးပါတယ္ဟု သူေျပာပါသည္။

ယူနန္ကုိ ပုိမုိ နားလည္ႏုိင္တယ္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ နက္႐ႈိင္းတယ္ စသည္တုိ႔ ေမွ်ာ့္လင့္ၿပီး မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕ ႏုိင္ငံတကာ အႏုပညာပြဲ၊ ေအာ့ကလန္ မုန႔္လံုးေရေပၚ မီးထြန္းပြဲ စသည့္ လႈပ္ရွားမႈသည္ ယူနန္ အႏုပညာ ပညာရွင္တုိ႔အား သံလြင္ခက္ကုိ ေပးၿပီး အျခား ေဒသလုပ္ငန္းဌာနလည္း ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: 文丽荣
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္