ယူနန္ျပည္နယ္ ဒုတိယႀကိမ္ေျမာက္ပညာေတာ္သင္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ပတ္ကုိ တာလီၿမိဳ႕၌ က်င္းပ

2018-12-06 15:55 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

 33562

 (ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ပုိ႔အီစံ)ယူနန္ျပည္နယ္ ဒုတိယႀကိမ္ေျမာက္ ပညာေတာ္သင္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ပတ္ကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၃ရက္ေန႔တြင္ သာယာလွပေသာတာလီအယ္ဟုိင္ကန္ ေဘးနား၌ က်င္းပသည္။ တရုတ္၊ ရုရွား၊ အိႏၵိယ၊ ကာဇာတ္စတန္၊ ကာဂ်စ္စတန္၊ တာဂ်စ္ကစၥတန္၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ လာအုိ၊ ကေမ႓ာဒီးယားစသည့္ ႏုိင္ငံမွ လာေသာပညာေတာ္သင္ကုိယ္စားလွယ္အေယာက္္(၁၇၀)ေက်ာ္ရွိ၍ တာလီတကၠသုိယ္ ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အေယာက္(၃၀၀)ေက်ာ္သည္ ပညာေတာ္သင္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ပတ္၏ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ပါ၀င္သည္။

33565

ဤတစ္ႀကိမ္ ဖလွယ္ပတ္သည္ “ယူနန္တြင္ စုစည္း၍ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကုိ ေဆြးေႏြး၊ ႏုိင္ငံမခြဲ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ုိဘဝသည္ တက္ႂကြထက္သန္မႈရွိျခင္း”ကုိ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္၍ က်င္းပသည္။ 

“တစ္ရပ္ဝန္းတစ္လမ္းေၾကာင္း” အစိအစဥ္ကုိ ဗဟုိျပဳ၍ က်င္းပေသာလႈပ္ရွားမႈျဖစ္ပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားတုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္းသင္ယူ၍ ဖလွယ္ႏုိင္ေစရန္၊ ယဥ္ေက်းမႈနားလည္မႈႏွင့္ သေဘာတူမႈကုိ တုိးတက္လာေစရန္၊ ပညာေတာ္သင္မ်ားကုိ “တစ္ရပ္ဝန္းတစ္လမ္းေက်ာင္း” တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါ၀င္လာေစရန္ ဤယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ပတ္ကုိ က်င္းပသည္။

33566

ကြင္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ တရုတ္ႏွင့္ နုိင္ငံျခားေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဆုိအက၊ သံၿပိဳင္ဆုိႏွင့္ အကစသည့့္ ပံုစံျဖင့္ ကုိယ့္ႏုိင္ငံကုိယ္စားႏုိင္ေသာ အစီအစဥ္ကုိ ျပသေပးပါသည္။ ဗီယက္နမ္မွ လာေရာက္ေသာပညာေတာ္သင္ လီစိဝိမ္ေမးသည္ ပညာေတာ္တင ္ကုိလ္စားလွယ္ျဖင့္ မိန႔္ခြန္း ေျပာၾကားသည္။ တရုတ္ျပည၌္ စာသင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ မိမိ၏ ဗဟုသုတတုိးတက္လာသည့္ အျပင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈကြာျခားမႈလည္း ခံးစားႏုိင္ပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈကုိ္ ႏႈိင္းစာ၍ မွတ္ယူျခင္းအားျဖင့္ ပုိမုိႂကြယ္၀လာႏုိင္သည္ဟု လီစိဝိမ္ေမးေျပာဆုိသည္။

33578

ဤတစ္ႀကိမ္ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ပတ္ကုိ ဒီဇင္ဘာလ၃ရက္ေန႔က ၆ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္။ ဖလွယ္ပြဲက်င္းပရာ ပညာေတာ္သင္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ တာလီတကၠသုိလ္သုိ႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈ၍ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ သူတုိ႔သည္ ဟုိင္တြန္းၿမိဳ႕နယ္ ႐ႈေၾကးေက်းရြာသုိ႔ေရာက္၍ “ႏုိင္ငံတကာလူငယ္ပင္”ကုိ စုိက္ထားမည္။ အယ္ဟုိင္ကန္ကုိ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ ဝါဒျဖန႔္ဗီဒီယုိႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးလႈပ္ရွားမႈတင္ဆက္ျပသပြဲကုိ ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ တုိင္းရင္းသားဇီဝလကၡဏာယဥ္ေက်းမႈစၾကၤီကုိ လည္ပတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္း ထိန္းသီမ္းေရး ဖလွယ္ပြဲတုိ႔ကုိ ပါ၀င္ပါသည္။

 

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္