ယူနန္၁၁ႀကိမ္ေျမာက္တုိင္းရင္းသား အားကစားၿပိဳင္ပြဲကုိ လင္ခ်န္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပ

2018-12-06 15:55 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

 (ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ပုိ႔အီစံ)ယူနန္ျပည္နယ္ ၁၁ႀကိမ္ေျမာက္ တုိင္းရင္းသား ရုိးရာ အားကစားၿပိဳင္္ပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၄ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ လင္ခ်န္းၿမိဳ႕အားကစားဗဟုိရံု၌ စတင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

33756 

ပိဳင္ပြဲဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ျပည္နယ္ခြဲ ၁၆ခု၊ ယူနန္မင္ဆုတကၠသုိလ္၊ ယူနန္ ဆရာအတတ္သင္ တကၠသုိလ္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ့ စုစုေပါင္း(၁၈)ခုသည္ အစီအစဥ္အရ အားကစားဗဟုိရံုသုိ႔ ၀င္ေရာက္သည္။ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ကုိယ့္ထူးျခားခ်က္ပါေသာ တုိင္းရင္းသားအဆုိအကကုိ ျပေပးသည္။ ၿပိဳင္ပြဲဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပရာ အားကစားရံု၌ ႏႊဲေပ်ာ္၍ စည္ကားသည္။ ဤတစ္ႀကိမ္ၿပိဳင္ပြဲ၏ ေခါင္းစဥ္သည္ “တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ အတူတကြ ေသြးစည္၍ ႀကိဳးပမ္းတုိက္ခုိက္ျခင္း၊ အတူတကြ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာျခင္း” ျဖစ္ပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေသာ ရညမွန္းခ်က္သည္ “တန္းတူညီမႈ၊ စည္းလံုးညီၫႊတ္မႈ၊ အားသြန္ခြန္စုိက္ျခင္း၊ ေရွ႕႐ႈခ်ီတက္မႈ” ျဖစ္ပါသည္။

ကူမင္းကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ လူ(၂၃၆)ေယာက္ရွိပါသည္။ သူတုိ႔ထဲတြင္ ၿပိဳင္ပြဲကုိ ပါ၀င္ေသာ အားကစားသမား (၁၈၁)ေယာက္ရွိ္သည္။ ဝူ႐ႉးသုိင္းပညာ၊ နပန္းလံုးျခင္း၊ မီးပန္းႏွင့္ေျဗာက္အုိး၊ ဒူးေလးပစ္ခတ္ျခင္းတုိ႔သည္ ကူမင္းကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ အားသာမႈပါေသာ ၿပိဳင္ပြဲအမ်ဳိးအစား ျဖစ္၏။

ယူနန္ျပည္နယ္၁၁ႀကိမ္ေျမာက္တုိင္းရင္းသား ရုိးရာအားကစားၿပိဳင္ပြဲကုိ ယူနန္ျပည္နယ္ တုိင္းရင္းသား ဘာသာေရးဌာန၊ ယူနန္ျပည္နယ္ အားကစားဌာနဦးစီးက်င္းပ၍ လင္းခ်န္းၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔အစုိးရသည္ လက္ခံက်င္းပသည္။ အားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ အမ်ဳိးအစား(၁၄၅)ခု ရွိ၍ ျပသမႈအမ်ဳိးအစား(၅၇)ခုရွိသည္။ ၿပိဳင္ပြဲအမ်ဳိးအစားတြင္ ေရႊတံဆိပ္(၁၇)ခု ေပၚထြက္လာမည္။ ဤတစ္ႀကိမ္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ပါ၀င္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (၁၈)ဖြဲ႕ရွိ၍ အားကစားသမားစုစုေပါင္း(၁၈၉၉)ေယာက္ရွိပါသည္။

 

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္