ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ထပ္မင္နစၥတန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ နက္႐ႈိင္းေစ

2018-11-28 16:56 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ယူနန္ျပည္နယ္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ပါတီဦးစီးအဖြဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္၊ ဌာနမႉး စီလင္သည္ ထပ္မင္နစၥတန္ ႏုိင္ငံေတာ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ႏုိင္ငံျခားေရးရာ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ မေမထနီယာဇုိဖူးအ ဦးေဆာင္သည့္ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈျခင္း အဖြဲ႕ကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၆ရက္ေန႔ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံု၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သည္ ယူနန္ႏွင့္ ထပ္မင္နစၥတန္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ ခဲ့ပါသည္။

စီလင္သည္ ယူနန႔္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အေျခအေနမ်ားကုိ မိတ္ဆက္ ခဲ့ပါသည္။ သူသည္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” တည္ေဆာက္ေရးသည္ အဆက္မျပတ္ ေရွ႕သုိ႔ေဆာင္ရြက္သည္ ႏွင့္အမွ် ယူနန္သည္ ပုိမ်ားေသာ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” တစ္ေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း။ ယူနန္ႏွင့္ ထပ္မင္နစၥတန္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သည္ ခရီးသြားယဥ္ေက်းမႈကုိ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ရန္ တြန္းအားေပး၍ ခရီးသြားလာေရး သယံဇာတပစၥည္း၊ သတင္း၊ ခရီးသည္၊ ေစ်းကြက္ စသည့္ဘက္မ်ားတြင္ အခ်င္းခ်င္း လဲလွယ္၍ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တုိးတက္ေစ၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ သစ္လြင္ေသာ အေျခအေနကုိ ဖန္တီးေစရန္ ေထာက္ပံ့ပါသည္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ဟုေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

ထပ္မင္နစၥတန္ ႏုိင္ငံေတာ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈျခင္း အဖြဲ႕သည္ နယ္ခံ ေခတ္မီ အပန္းေျဖေဆးရံု (၈)ခု စသည့္ ခရီးသြားလာေရး သယံဇာတပစၥည္းမ်ားကုိ မိတ္ဆက္ ခဲ့ပါသည္။ မေမထနီယာဇုိဖူးအသည္ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈျခင္း အဖြဲ႕သည္ ကူမင္း၊ ခ်ဴရႊံဳ စသည့္ေနရာကုိ ဤခရီးစဥ္တြင္ ၾကည့္႐ႈ၍ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ေလလန္းဆန္းၿပီး ရာသီဥတုတင့္ေတာ္၍ အပန္းေျဖရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ ခရီးသြား ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ထပ္မင္နစၥတန္ တရုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးသည္ ေရွးပေဝသဏီေခတ္ မွစ၍ တည္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယူနန္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ပုိမ်ားေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ ရွာေဖြႏုိင္၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခရီးသည္မ်ားသည္ အသြားအလာအတြက္ ပုိမ်ားေသာ သက္သာလြယ္ကူမႈ ေပးႏုိင္မည္ ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း ဟုေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္