၁၄အႀကိမ္ေျမာက္ အာရွပစိဖိတ္ နကၡတ္တာရာအျခင္းအရာ အုိလန္ပစ္ၿပိဳင္ပဲြကုိ လစ္က်န္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပ

2018-11-28 11:31 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၁၄အႀကိမ္ေျမာက္ အာရွပစိဖိတ္ နကၡတ္တာရာအျခင္းအရာ အုိလန္ပစ္ၿပိဳင္ပဲြကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၅ရက္ေန႔ညတြင္ လစ္က်န္းၿမိဳ႕၌ စတင္က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ တရုတ္၊ ရုရွား၊ ကုိရီးယား၊ ကာဇာတ္စတန္ (၄)ႏုိင္ငံ မွလာသည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (၅)ဖြဲ႕မွ နကၡတ္တာရာအျခင္းအရာ အတြက္ စိတ္ဝင္စားမႈရွိသည့္ လူငယ္(၄၉)ေယာက္သည္ အဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္း၍ ၿပိဳင္ပြဲပါဝင္ရန္ နာမည္စာရင္းေပးသြင္း ခဲ့ပါသည္။

ဤအႀကိမ္ၿပိဳင္ပဲြကုိ (၈)ရက္ၾကာ က်င္းပ၍ ဥေရာပအာရွ နကၡတၲေဗဒပညာရွင္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ပီကင္း နကၡတၲေဗဒျပတုိက္ ပူးတြဲဦးစီးက်င္းပ၍ လစ္က်န္းၿမိဳ႕ သိပၸံနည္းပညာအသင္း၊ လစ္က်န္း ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ ကာကြယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ယူနန္ျပည္နယ္ နကၡတ္တာရာအျခင္းအရာ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား အသင္း စသည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ားသည္ ပူးတြဲ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ ပါသည္။

ၿပိဳင္ပဲြဝင္တုိ႔သည္ အသက္(၁၃)ႏွစ္မွ (၁၈)ႏွစ္အထိ ျဖစ္၍ အားလံုးသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အုိလန္ပစ္ၿပိဳင္ပြဲထဲမွ ေရြးခ်ယ္အကဲျဖတ္ခဲ့သည့္ အႏုိင္ရသူတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲသည္ အတန္းျမင့္အဖြဲ႕ႏွင့္ အတန္းနိမ့္အဖြဲ႕ ႏွစ္ဖြဲ႕ကုိ ပါဝင္၍ တစ္ဖြဲ႕သည္ လူ(၁၀)ေယာက္ခန႔္ ရွိ၍ အဖြဲ႕ဝင္၊ ေခါင္းေဆာင္၊ အကဲခတ္သူ၊ ဒုိင္လူႀကီးသည္ ဖြဲ႕စည္း၍ သေဘာတရားၿပိဳင္ပြဲ၊ အကဲခတ္ၿပိဳင္ပဲြ၊ လက္ေတြ႕တုိင္းတာၿပိဳင္ပြဲ အစိတ္အပုိင္း(၃)ခုကုိ ခြဲျခား၍ ယွဥ္ၿပိဳင္ပါသည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းအားျဖင့္ အေထြေထြ ေအာင္ျမင္ခ်က္အရ ပထမဆု၊ ဒုတိယဆု၊ တတိယဆုကုိ ေရြးခ်ယ္အကဲျဖတ္မည္။ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရာတြင္ ၿပိဳင္ပဲြဝင္တုိ႔သည္လည္း အေဝးၾကည့္မွန္ေျပာင္း စသည့္ သီးျခား နကၡတ္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈ၍ အေဝးၾကည့္မွန္ေျပာင္းျဖင့္ ၾကယ္မ်ားအကဲခတ္ျခင္း၊ ေနမီးလွ်ံအကဲခတ္ျခင္း၊ နကၡတ္ပညာ ရွင္းျပျပသျခင္း စသည့္ ေပၚျပဴလာသိပၸံ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ လစ္က်န္းေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပ၍ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား၊ ခရီးသည္မ်ားသည္ မ်ားမ်ားပါဝင္ေစမည္။

အာရွပစိဖိတ္ နကၡတ္တာရာအျခင္းအရာ အုိလန္ပစ္ၿပိဳင္ပဲြကုိ ၂၀၀၅ခုႏွစ္ စတင္ထူေထာင္၍ (၁၃)ႀကိမ္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ပါၿပီ၊ ႏုိင္ငံတကာ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသား နကၡတ္တာရာအျခင္းအရာ အုိလန္ပစ္ၿပိဳင္ပဲြ (၃)ခုႀကီးထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဤအႀကိမ္ၿပိဳင္ပဲြကုိ လစ္က်န္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည္ လစ္က်န္းၿမိဳ႕၏ သိပံၸပညာ၊ ပညာေရး ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ႏုိင္ငံတကာထိေရာက္မႈကုိ ေနာက္ထပ္တုိ႔ခ်ဲ႕၍ လစ္က်န္းၿမိဳ႕ ထူးျခားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သိပၸံနည္းပညာႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး သယံဇာတပစၥည္းမ်ားကုိ ျပန္ၾကားသည့္အျပင္ နကၡတ္တာရာအျခင္းအရာ ေပၚျပဴလာသိပၸံ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအားျဖင့္ နကၡတ္စိတ္ဝင္စားသူမ်ား အၾကားမွ သုေတသနပညာရပ္ ဖလွယ္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားႏွင့္ ခရီးသည္မ်ား၏ သိပံၸပညာ အရည္အခ်င္းကုိ တုိးျမႇင့္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ုျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္