ပထမအႀကိမ္ “အနာဂတ္မွ ပ်ံ႕ႏံွ႔သူမ်ား” ႏုိင္ငံတကာ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္း ေလ့က်င့္ေရးစခန္းကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ စတင္က်င္းပ

2018-11-27 16:01 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ပထမအႀကိမ္ “အနာဂတ္မွ ပ်ံ႕ႏံွ႔သူမ်ား” ႏုိင္ငံတကာ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္း ေလ့က်င့္ေရးစခန္း လႈပ္ရွားမႈကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၆ရက္ေန႔ ယူနန္တကၠသုိလ္ ခ်မ္ကုမ္ေက်ာင္းခြဲ၌ စတင္က်င္းပ၍ ဒီဇင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္။

ျမန္မာ့မီဒီယာမွ သင္တန္းသား (၉)ေယာက္ကုိ မိတ္ေခၚခ်က္အရ ဤလႈပ္ရွားမႈကုိ ပါဝင္မည္။ လာမည့္ (၁၄)ရက္အတြင္း သူတုိ႔သည္ ယူနန္တကၠသုိလ္ သတင္းစာ ပညာေကာလိပ္ႏွင့္ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံတကာ ပ်ံ႕ႏံွ႔ေရး ပညာေကာလိပ္မွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ ကူမင္း၊ တလီ ႏွစ္ေနရာတြင္ သတင္းယူ၍ ရုိက္ကြင္းျဖင့္ “လ်င္ျမန္စြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သည့္ ယူနန္”ကုိ ျပသမည္။ ရုိက္ကူးသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ျမန္မာ့ပညာေတာ္သင္ မ်ားသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ပညာသင္ျခင္း၊ တရုတ္ျမန္မာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ သိပံၸပညာ သုေတသနျပဳ စီမံကိန္း၊ ယူနန႔္မန္းမန္လုပ္ငန္း၊ တရုတ္လူငယ္မ်ား၏ လုပ္ငန္း စတင္တည္ေထာင္ျခင္း လုိလားေတာင့္တမႈ၊ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားလမ္း တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ယူနန႔္ လူမႈရုိးရာဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ သဘာဝအေျခအေနႏွင့္ အမ်ဳိးသား ယဥ္ေက်းမႈ စသည္တုိ႔ကုိ အဓိက ပါဝင္မည္။ သင္တန္းသားမ်ားသည္ မွတ္တမ္းတင္ကား (၅)ခုကုိ ျပဳလုပ္ၿပီးသား၍ ရုပ္သိမ္းမႈ အခမ္းအနားတြင္ ျပသမည္၊ ဤလက္ရာမ်ားသည္ အခြင့္ရွိ၍ တရုတ္၊ ျမန္မာ သက္ဆုိင္ရာ မီဒီယမ်ားတြင္ ထုတ္လႊင့္ေပးႏုိင္၍ ႏုိင္ငံတကာ ရုပ္ရွင္ျပပြဲကုိ ပါဝင္ႏုိင္မည္။

ဤအႀကိမ္ ေလ့က်င့္ခန္းစခန္းကုိ ယူနန္တကၠသုိလ္သည္ ဦးစီးက်င္းပပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္