ယူနန္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အားကစားၿပိဳင္ပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၄ရက္ေန႔ လ်င္ခ်မ္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္

2018-11-27 14:54 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

253601_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ယူနနျပည္နယ္ ၁၁ႀကိမ္ေျမာက္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ရုိးရာ အားကစားၿပိဳင္ပဲြကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၄ရက္ေန႔မွ ၁၃ရက္ေန႔အထိ လ်င္ခ်မ္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္။

ဤအႀကိမ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း အစီအစဥ္ႏွင့္ ျပသျခင္း အစီအစဥ္ကုိ စီစဥ္မည္၊ ၎အနက္၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း အစီအစဥ္သည္ တန္း၊ ဒူးေလးပစ္ျခင္း၊ စူ႐ႉးသုိင္းပညာ၊ လိမ့္က်ျခင္း၊ ဂ်င္၊ နဂါးေလွ၊ ျမင္းစီးအတတ္၊ အမ်ဳိးသား က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ခန္း စသည့္ အစီအစဥ္ႀကီး(၁၄)ခု၊ အစီအစဥ္ငယ္ (၁၃၁)ခုကုိ ပါဝင္၍ ျပသျခင္း အစီအစဥ္သည္ ကစားခုန္စားၿပိဳင္ဆုိင္မႈ၊ တတ္ကြၽမ္းမႈ၊ ေပါင္းစည္းျခင္း၊ ကြင္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား တင္ဆက္ျပသျခင္း (၄)မ်ဳိး ပါဝင္မည္။

လြန္ခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အားကစားၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္လွ်င္ ဤအႀကိမ္ၿပိဳင္ပဲြသည္ နဂါးေလွအစီအစဥ္ကုိ ျပန္လည္က်င္းပ၍ နဂါးအကကျခင္း အစီအစဥ္ကုိ သစ္လြင္တုိးတက္၍ အမ်ဳိးသား က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ခန္းကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း အစီအစဥ္ထဲသုိ႔ ထည့္သြင္း၍ အစီအစဥ္သည္ စုစုေပါင္း အစီအစဥ္ႀကီး(၃)ခု၊ အစီအစဥ္ငယ္(၁၄)ခု ကုိ တုိးပြားလာမည္။

အခုအထိ၊ ျပည္နယ္ခြဲ၊ ၿမိဳ႕(၁၆)ခုႏွင့္ ယူနန္ ဆရာအတတ္သင္ တကၠသုိလ္၊ ယူနန္မင္ဆု တကၠသုိလ္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ စုစုေပါင္း (၁၈)ခုသည္ နာမည္စာရင္းေပးသြင္း ပါၿပီ၊ အားကစားသမား၊ ဦးေဆာင္သူ၊ နည္းျပဆရာ စုစုေပါင္း(၂၆၆၆)ေယာက္ ရွိ၍ အားကစားသမား (၁၈၉၉)ေယာက္၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု (၂၇)မ်ဳိး၊ ဟန႔္လူမ်ဳိး အားကစားသမား (၁၉၆)ေယာက္ ပါဝင္ပါသည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း အစီအစဥ္သည္ ေရႊတံဆိပ္(၁၃၅)ခု ေပၚေပါက္လာ၍ ျပသျခင္း အစီအစဥ္သည္ ေရႊတံဆိပ္(၁၃၅)ခု ေပၚေပါက္လာမည္ ဟု ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္