ေက်ာင္းထံုးသစန္းေပါင္းသုိ႔ ေဆာင္းရာသီကူးလာသည့္ Grus nigricollis (၁၆၂၃)ေကာင္ ၂၃ရက္ေန႔အထိ ရွိပါၿပီ

2018-11-27 09:55 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

20181124A10_res03_attpic_brief

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) လက္ေတြ႕ အကဲခတ္ျခင္းႏွင့္ စာရင္းေကာက္ ျခင္းအားျဖင့္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၃ရက္ေန႔အထိ ေက်ာင္းထံုး သစန္းေပါင္း Grus nigricollis မ်ား ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ သဘာဝ ကာကြယ္ေရးေဒသထဲတြင္ ေဆာင္းရာသီကူးလာသည့္ Grus nigricollis မ်ား (၁၆၂၃)ေကာင္ ရွိ၍ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ ကာကြယ္ေရးေဒသ ထူေထာင္ ၿပီးေနာက္ အေရအတြက္ အမ်ားႀကီးေသာႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။

20181124A10_res07_attpic_brief

ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ဤႏွစ္ သစန္းေပါင္းသုိ႔ ေဆာင္းရာသီကူးသည့္ Grus nigricollis မ်ား လာေရာက္ခ်ိန္ ပုိေစာ၍ အေရအတြက္ အဆက္မျပတ္ တုိးပြားလာၿပီး အမ်ားဆံုးႏွစ္ တစ္ႏွစ္ျဖစ္လာပါသည္။ ဤႏွစ္ သစန္းေပါင္း Grus nigricollis မ်ား ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ သဘာဝ ကာကြယ္ေရးေဒသ၏ စုိစြတ္ေျမ ဇီဝပတ္ဝန္းက်င္သည္ တစ္ဆင့္တုိး၍ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာ၍ Grus nigricollis မ်ားသည္ ေဆာင္းရာသီကူးၿပီး နားေနသည့္ ေနရာေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။ သစန္းေပါင္း ကာကြယ္ေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနသည္ သစန္းေပါင္း၌ အာလူးစုိက္ပ်ဳိးေရး စံျပစခန္း အမုိ(၃၇၅၀)ကုိ ႀကိဳတင္ခ်န္ထား၍ စုိက္ပ်ဳိးေသာ္လည္း မရိတ္သိမ္းသည့္ အာလူး၊ ခါးပုျဖဴ၊ သတ္ဟြစ္ဂ်ံဳ အမုိ(၁၂၀)ကုိ စီစဥ္၍ ေျပာင္းေစ့(၅)တန္ကုိ သုိေလွာင္ထား၍ Grus nigricollis မ်ားသည္ ေဆာင္းရာသီ လံုလံုျခံဳျခံဳကူးႏုိင္ သည့္အတြက္ ျပည့္ဝေသာ အစားအစာမ်ား ေပးပါသည္။

20181124A10_res11_attpic_brief

ေက်ာင္းထံုးသစန္းေပါင္းသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ Grus nigricollis မ်ားသည္ ေဆာင္းရာသီကူးရန္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ အျမင့္ဆံုးေသာ ေတာင္ျမင့္ဇီဝစနစ္ အခုတေလာ ျဖစ္၍ ေဒသထဲတြင္ ႀကီးမားသည့္ စုိစြတ္ေျမ ရွိ၍ Grus nigricollis မ်ားသည္ ေဆာင္းရာသီကူးရန္ အေကာင္းဆံုးေနရာ ျဖစ္လာပါသည္။ ႏွစ္တုိင္း Grus nigricollis အေကာင္(၁၄၀၀)ခန႔္သည္ ဤေနရာသုိ႔ ေဆာင္းရာသီ ကူးလာ၍ တစ္ကမၻာလံုး စုစုေပါင္းပမာဏ၏ ေျခာက္ပံုတစ္ပံု ရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ မ်ားျပားေသာ Anser indicus၊ Tadorna ferruginea၊ Anas platyrhynchos စသည့္ ဧည့္သည္ငွက္မ်ားသည္ ဤေနရာတြင္ ေဆာင္းရာသီကူး၍ မ်ားျပားေသာ ဗ်ဳိင္းညိဳ၊ စင္ေရာ္ စသည့္ ဧည့္သည္ငွက္မ်ားသည္ သစန္းေပါင္းတြင္ နားေနလ်က္ရွိသည္။

20181124A10_res15_attpic_brief

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္