စင္ေရာ္ အဆန္းထြင္ ဗီဒီယုိတုိရုိက္ စိန္ေခၚၿပိဳင္ပြဲသည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ရက္ေန႔အထိ လက္ရာစုေဆာင္း

2018-11-26 16:41 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

240943_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ဤႏွစ္သည္ စင္ေရာ္မ်ားသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ေဆာင္းရာသီးကူးလာသည့္ (၃၃)ႏွစ္ေျမာက္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တုိ႔သည္ ၁၉၈၅ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ပထမအႀကိမ္ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ေဆာင္းရာသီးကူးလာ ၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားအတြက္ မ်ားျပားလွပေသာ သတိရခ်က္မ်ားကုိ က်န္ရိ၍ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ ေကာင္းမြန္ေသာ အမည္ကတ္ျပား တစ္ေစာင္လည္း ျဖစ္ပါၿပီ။ စင္ေရာ္မ်ားသည္ ႏုိဝင္ဘာလဆန္း ကူမင္းၿမိဳ႕ သကြမ္းဥယ်ာဥ္၊ ဟြန္ရွီးေခ်ာင္၊ တိန္ခ်ီးကန္ စသည့္ေနရာသုိ႔ မ်ားမ်ားလာေရာက္၍ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ ေဆာင္းရာသီကုိ အလွဆင္ထား၍ ကူမင္းၿမိဳ႕အတြက္ ျပည့္ၿဖိဳးတက္ႂကြေသာ အားမာန္ကုိ ထည့္သြင္းပါသည္။

သဘာဝ ေျပျပစ္ေသာ ၿမိဳ႕ျပအေျခအေန၊ လူႏွင့္ စင္ေရာ္မ်ား အလားတူ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ႐ႈခင္းမ်ားကုိ ျပသေစရန္ တရုတ္ျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကူမင္းၿမိဳ႕ပါတီေကာ္မတီ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ စင္ေရာ္မ်ား အဆန္းထြင္ ဗီဒီယုိတုိရုိက္ စိန္ေခၚၿပိဳင္ပြဲကုိ ဦးစီးက်င္းပ၍ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ရက္ေန႔အထိ လက္ရာမ်ားကုိ စုေဆာင္းမည္။ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္မိတ္ေဆြမ်ားသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ အေနအထားမ်ားႏွင့္ လူႏွင့္ စင္ေရာ္မ်ား အလားတူ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ႐ႈခင္းမ်ားကုိ ျပသႏုိင္သည့္ ဗီဒီယုိတုိမ်ားကုိ ရုိက္ကူးျပဳလုပ္၍ ထုတ္ျပန္ႏုိင္မည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈကုိ Kunming Information Hub တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

ၿပိဳင္ပြဲပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ သတိေပးျခင္း။

လက္ရာမ်ားသည္ စင္ေရာ္မ်ားပါ ရံုသာမက ကူမင္းၿမိဳ႕ သာယာလွပေသာ ႐ႈခင္းမ်ားကုိ ျပသႏုိင္ရမည္။ ဗီဒီယုိတုိသည္ အနည္းဆံုး ၁၀စကၠန႔္ ရွိ၍ ပံုစံမကန႔္သတ္ၿပီး အကကျခင္း၊ သီခ်င္းဆုိျခင္း၊ ဓာတ္ပံုရုပ္ရွင္ စသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပသႏုိင္သည္။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားသည္ လက္ရာမ်ားကုိ Tik Tok၊ Weishi၊ Miaopai စသည့္ အဓိက ဗီဒီယုိတုိ Appသုိ႔ အပ္လုတ္ဒ္ ရမည္။ လူအေရအတြက္ႏွင့္ ရုိက္ကူးနည္းကုိ မကန႔္သတ္ဘူး။

ထုိ႔ျပင္၊ လက္ရာမ်ားသည္ မိမိ ဖန္တီးသည္ ျဖစ္ရမည္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ တရားဥပေဒကုိ လုိက္နာ၍ ႏုိင္ငံေရး၊ လံုျခံဳေရး၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၊ သာသနာ စသည္တုိ႔ ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ မရဘူး။ ဦးစီးက်င္းပသူသည္ ပံုကူးပံုပြားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျပသျခင္း၊ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း စသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ဤလက္ရာမ်ားကုိ အသံုးျပဳသည့္ အခြင့္ရွိပါသည္။

စိတ္ဝင္စားသူသည္ Kunming Information Hubwww.kunming.cn၊ စုိင္လံုကြန္ျမဴနီတီႏွင့္ Kunming Information Hub WeChat စသည္တုိ႔ကုိ ဆက္လက္ အာရံုစုိက္ ႏုိင္ပါသည္။

ဖုန္းနံပါတ္။ ၀၈၇၁-၆၅၃၆၄၀၄၅

ဆုေပးျခင္း။

ေရြးခ်ယ္အကဲျဖတ္ ျခင္းအားျဖင့္ ေရွ႕လူအေယာက္(၁၀၀)သည္ အယြမ္(၂၀၀)ကုိ ရႏုိင္မည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္