လန္မဲ ပူးေပါင္ေဆာင္ရြက္မႈ ျပပြဲကုိ ၂၃ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ စံျပျပေနရာ အခု(၂၅၀၀)ရွိ

2018-11-22 15:02 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ၂၀၁၈ခုႏွစ္ လန္မဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပပြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၃ရက္ေန႔ ၂၇ရက္ေန႔အထိ ကူမင္းႏုိင္ငံတကာ အစည္းအေဝးစင္တာတြင္ က်င္းပပါမည္။ ျပပြဲထဲတြင္ လန္မဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တ်ိန္းကန္ဖုိရမ္၊ လန္မဲႏုိင္ငံ ထူးျခားသည့္ ကုန္ပစၥည္းျပပြဲ၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း E-commerce ေရာင္းခ်ျခင္း စသည့္လႈပ္ရွားမႈကုိလည္း က်င္းပပါသည္။

ဤအႀကိမ္လန္မဲျပပြဲတြင္ စံျပပပြဲ အခု(၂၅၀၀) စီစဥ္ၿပီး အက်ယ္အဝန္း စတုရန္းမီတာ (၅.၅)ေသာင္း ရွိပါသည္။ (၅)ရက္ၾကာ က်င္းပသည့္ ျပပြဲတြင္ ေခါင္းစဥ္ျပခန္း (၇)ခု စီစဥ္ၿပီး အစားအစာေစ်းကုိလည္း စီစဥ္ပါသည္။ ျပပြဲပါ၀င္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ အင္ဒုိနီရွား လက္မႈပညာပစၥည္း၊ မေလးရွား ကုန္ပစၥည္း၊ နီေပါ ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာ လက္မႈပစၥည္း၊ အိႏၵိယ အႏုပညာလက္မႈ ပစၥည္း၊ ရုရွား အႏုပညာလက္မႈ ပစၥည္း၊ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ စသည္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ လန္မဲႏုိင္ငံ ေကာင္းမြန္သည့္ပစၥည္း ျပေနရာသည္ ထုိင္ႏုိင္ငံျပေနရာ၊ ဗီယက္နမ္ျပေနရာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံျပေနရာ၊ လာအုိႏုိင္ငံျပေနရာ၊ ကေမၻာဒီးယားျပေနရာ ခြဲထားၿပီး မဲေခါင္ျမစ္ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏုိင္ငံ အစုိးရသည္ ဖြဲ႕စည္းသည့္ လုပ္ငန္းဌာနတုိ႔ ပါ၀င္၍ လန္မဲ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏုိင္ငံမွ ကုိယ္စားလွယ္ လုပ္ငန္းဌာန ျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္