၂၀၁၈ခုႏွစ္ က်င့္နင္ရပ္ကြက္ "ဇန႔္ေဟဖလား " ထက္ဝက္မာရသြန္ ၿပိဳင္ပြဲကုိ ၂၄ရက္ေန႔တြင္ စတင္မည္

2018-11-20 15:04 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

250638_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ၂၀၁၈ခုႏွစ္ က်င့္နင္ရပ္ကြက္ "ဇန႔္ေဟဖလား " ထက္ဝက္မာရသြန္ ၿပိဳင္ပြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၄ရက္ေန႔တြင္ က်င့္နင္ျမဳ႕ ကူရက္ၿမိဳ႕နယ္၌ စတင္က်င္းပပါမည္။ ထုိအခါတြင္ ယူနန္တစ္ျပည္နယ္လံုက လမ္းေျပးသူ (၂၉၉၅)ေယာက္သည္ တ်ိန္းကန္ဘက္တြင္ စုစည္းၿပီး "အလွဆံုး ေရကန္ ပတ္လည္သည့္ လမ္းေၾကာင္း"တြင္ အားရပါးရ လမ္းေျပးၿပီး မာရသြန္ စိတ္ဓါတ္ကုိ ကမ္းလွမ္း၍ "ဇန႔္ေဟ"ယဥ္ေက်းမႈကုိ ခံစားပါသည္။

ဤအႀကိမ္ ထက္ဝက္မာရသြန္တြင္္ ယြန္ေလလမ္းသည္ ၿပိဳင္ပြဲ၏ အစဆံုးျဖစ္ၿပီး "အလွဆံုး ေရကန္ ပတ္လည္သည့္ လမ္းေၾကာင္း"ကုိ အျပန္အလွန္ လမ္းေျပး၍ မာရသြန္ေကာင္မတီသည္ လမ္းေျပးလမ္းကုိ ေသခ်ာစြာ စီစဥ္ကာ က်င့္နင္ၿမိဳ႕ ထူးျခားသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ျပဳႏုိင္ေသာ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ ႏွင့္ သမုိင္းအႏွစ္ကုိ ေပါင္းစည္း၍ "ဇန႔္ေဟ ဖလား"မာရသြန္သည္ ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ေရး လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားျခင္းျဖစ္ၿပီး စိတ္ဓါတ္ ခရီးသြားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕၏ စိတ္ဓါတ္ကုိ ခံစားသည့္ စိတ္ဓါတ္ ခရီးသြားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲထဲတြင္ လမ္းေျပးသူတုိ႔သည္ က်င့္နင္ၿမိဳ႕ ထူးျခားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ လကၡဏပါရွိေသာ ျပသမႈကုိ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ က်င့္နင္ရပ္ကြက္ "ဇန႔္ေဟဖလား" ထက္ဝက္မာရသြန္ ၿပိဳင္ပြဲသည္ (၂၁.၀၉၇၅)ကီလုိမီတာ ထက္ဝက္မာရသြန္ တစ္ဦးခ်င္း ၿပိဳင္ပြဲ၊ (၅)ကီလုိမီတာ ျပည္သူျပည္သား က်န္းမာေရး လမ္းေျပး၊ (၂.၅)ကီလုိမီတာ မိသားစု က်န္းမားေရး လမ္းေျပး ခြဲထားပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္