ယူနန္တကၠသုိလ္ တတိယ ႀကိမ္ေျမာက္ ႏုိင္ငံတကာ ယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္ကုိ က်င္းပ

2018-11-20 08:45 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ပုိ႔အီစံ)ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ ယူနန္တကသုိလ္ တတိယ ႀကိမ္ေျမာက္ ႏုိင္ငံတကာ ယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္ကုိ ကြင္းဖြင့္သည္။ ႏုိင္ငံမ်ားမွ လာသည့္ပညာေတာ္သင္မ်ားသည္ တရုတ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ အတတ္ပညာ စြမ္းရည္ ျပသျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားစားေကာင္းစရာျမည္းၾကည့္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံမ်ား၏ဘာသာစကားကုိ ေဖၚျပျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာယဥ္ေက်းမႈ လက္ေတြ႕ ေလ့လာျခင္းစသည့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရွိေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားပါ၀င္ ခံစား ျခင္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံတုိင္း၏ ကြာျခားေသာယဥ္ေက်းမႈကုိေဖၚျပထားသည့္အျပင္ ယူနန္တကၠသုိလ္ေက်ာ္းသူေက်ာ္းသားမ်ားႏွင့္ဆရာဆရာမမ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွီယ္ႏုိင္သည့္ ေနရာကုိ တင္ျပေပးသည္။

ယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္ကုိ ယူနန္တကသုိလ္ႏုိင္ငံတကာေကာလိပ္္ ဦးစီးက်င္းပသည္။ ၂၀၁၆ခႏွစ္စတ္က်င္းပရာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ဆံုးေသာ ပြဲေတာ္ျဖစ္၏။ ယႏွစ္ ယဥ္ေက်းမႈပြဲ၏ အဓိကအေၾကာင္းအရာသည္ “ကြာျခားေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားသည္ ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ျခင္း”ျဖစ္ပါသည္။ ပြဲေတာ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ မ်ဳိးရုိးယဥ္ေက်းမႈကုိ ျပေကာင္းမြန္ေသာ ေက်ာင္း၀င္းအေျခအေနမ်ဳိးကုိ ပ်ဳိးေထာင္သည္။ ပြဲေတာ္သည္ ၃ရက္ၾကာက်င္းပသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ယူနန္တကသိုလ္ႏုိ္င္ငံမ်ားယဥ္ေက်းမႈျပပြဲ၊ ျပည္ပဟန္အမႉအရာ အႏုပညာပေဒသာကပြဲမ်ားလည္း က်င္းပသည္။

 

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္