တရုတ္ ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသ မိန္းမတုိ႔ ခ်စ္ၾကည္စြာ ဖလွယ္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈကုိ ၁၆ရက္ေန႔တြင္ ေရႊလီၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့

2018-11-19 16:06 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) တရုတ္ ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသ မိန္းမတုိ႔ ခ်စ္ၾကည္စြာ ဖလွယ္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈကုိ ၁၆ရက္ေန႔တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ တယ္ဟြန္ျပည္နယ္ခြဲ ေရႊလီၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ဤလႈပ္ရွားမႈသည္ တရုတ္ ျမန္မာ မိန္းမတုိ႔ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ၾကည့္႐ႈေလ့လာျခင္း စသည္တုိ႔အားျခင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ မိန္းမတုိ႔အၾကားမွ နားလည္မႈကုိ တုိးျမႇင့္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးခ်ဲ႕ေစရန္၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ေဒသတြင္ မိန္းမႏွင့္ ကေလးတုိ႔၏ အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ လာေစရန္၊ ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုႏွင့္ တရုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရး စႀကႍ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အက်ဳိးေဆာင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

မနက္ပုိင္းတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ မိန္းမကုိယ္စားလွယ္တုိ႔သည္ တစ္ႏုိင္င္လံုသည္ မိန္းမႏွင့္ ကေလး ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေသခ်ာေစ့စပ္စြာ မိတ္ဆက္၍ ယူနန္ျပည္နယ္ လူမႈဝိဇာၨပညာေရးရံုး ပါရဂူ အုပ္ေယွာင္အုပ္သည္ ပုိ႔ခ်ခ်က္သင္တန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ပါ၀င္လာသည့္ လူတုိ႔အတြက္ ကုလသမဂၢစနစ္ထဲမွ က်းမ တန္းတူညီမွ်ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ေရးကုိ ေျပာၾကား၍ မန္စီ အသက္ေမြး ပညာေရး အလယ္တန္းေက်ာင္းမွ အဆင့္ျမင့္ ေလာကဝတ္ထံုးနည္းဆရာ လီေမသည္ ပါ၀င္လာသည့္ မိန္းမတုိ႔အတြက္ ပုိးပုဝါထံုးနည္းကုိ ေဝမွ်ခံစားေပး ခဲ့ပါသည္။ ညေနပုိင္းတြင္ ပါ၀င္လာသည့္သူ စလုံးသည္ မီးကင္နည္းကုိ သင္ၾကား ခဲ့ပါသည္။

ေရႊလီၿမိဳ႕ မိန္းမကေလး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စင္တာမွ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေရး ရံုးသည္ ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသတြင္ မိန္းမဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ကေလး ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေရရွည္ လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိသည္။ ဤအႀကိမ္ လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ တရုတ္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပည္သူ႔အဖြဲ႕၏ ခ်စ္ၾကည္ေသာ ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ ထပ္တစ္ဆင့္ တုိးျမႇင့္ေစ၍ ျပည္သူျပည္သား၏ ဆႏၵလုိက္နာ သည့္အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ခ်ခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္