ယူနန္ ပထမအႀကိမ္ "အစိမ္းေရာင္ အစားအစာ" တံဆိပ္ဖုိရမ္ကုိ က်င္းပ

2018-11-19 15:22 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ယူနန္ ပထမအႀကိမ္ "အစိမ္းေရာင္ အစားအစာ" တံဆိပ္ဖုိရမ္ကုိ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေက်းရြာက စုိက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးဌာန၊ တရုတ္ အင္ဂ်င္နီယာ ဦးစီးဌာန၊ တရုတ္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး တကၠသုိလ္မွ ပညာရွင္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္တုိ႔သည္ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ အစိမ္းေရာင္ အစားအစာ တံဆိပ္၏ အေရးပါသည့္ စီစဥ္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာ၊ သိပၸံနည္းပညာ၊ စီမံခန႔္ခြဲမႈ၊ ေစ်းကြက္၊ ပံုစံ၊ ဖန္တီးခ်က္ စသည့္ဘက္မွ ထြက္၍ ယူနန္အစိမ္းေရာင္း အစားအစာ တုိးတက္မႈကုိ အတူတူ ေဆြးေႏြးပါသည္။

သုေတသန အေရအတြက္အရ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ကုန္စိမ္းပစၥည္းကုိ အင္တာနက္အားျဖင့္ အယြမ္ (၁၆၀)ဘီလ်ံေက်ာ္ ေရာင္းခ်ၿပီး စုိက္ပ်ဳိးေရး ႏွင့္ အင္တာနက္ ေပါင္းစည္းသည့္ ေခတ္ ေရာက္လာပါသည္။

စက္မႈစနစ္ျဖင့္ ယူနန္စုိက္ပ်ဳိးေရး တုိးတက္သည့္ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းမႈက"အစိမ္းေရာင္ အစားအစာ"တံဆိပ္ ထည္ေထာင္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ၿပီး နည္းပညာ၊ အရည္အခ်င္း၊ ေစ်းကြက္၊ ဘ႑ာေရး၊ သတင္း၊ တင္ပုိ႔ေရး၊ အလုပ္သမားအင္အား စတာေတြကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း ကုိျဖင့္ ေခတ္မီတဲ့ စုိက္ပ်ဳိးေရး နဲ႔ အစိမ္းေရာင္ အစားအစာ သီးျခားျခင္း၊ လူမႈေရးပံုစံ အက်ဳိးေဆာင္မႈ စနစ္ကုိ တည္ခင္းၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္ စုိက္ပ်ဳိးေရး supply-side ဖြဲ႕စည္းပံုကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ စစ္မွန္စြာ တြန္းအားပါတယ္ဟု Yunnan Investment Holding Group Co., Ltd. ပါတီအတြင္းေရးမုႈး၊ ဥကၠ႒ ဆြမ္းယိန္းသည္ ေျပာျပပါၿပီး


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္