"ေရာင္စံုယူနန္ ခရီးသြားျခင္း နတ္ျပည္" မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲကုိ ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့

2018-11-19 15:18 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) "ေရာင္စံုယူနန္ ခရီးသြားျခင္း နတ္ျပည္" မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္ သဘာ၀ ႐ႈခင္း ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ယဥ္ေက်းမႈ ဗီဒီယုိ၊ အဆုိအက ျပသမႈကုိ ျပသ၍ ပုိမ်ားသည့္လူတတုိ႔အား "ယူနန္ အခါအခြင့္"ကုိ ၾကည့္ေစပါသည္။

ထန္ဆြမ္း၊ ဇူရႊန္၊ လစ္က်န္း၊ ဆစ္ဆြန္းဘန္နား စတဲ့ ခရီးသြားျခင္း လမ္းေၾကာင္းရဲ႕ တုိးတက္မႈကုိ အေလးထားတယ္ဟု ရွန္ဟုိင္း စီးပြါးေရး အားလပ္ရက္ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသြားျခင္း လုပ္ငန္းဌာနက ဒုတိယမန္ေနဂ်ာ လုက်ိန႔္ဆန္း ေျပာပါသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ တရုတ္ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသြားျခင္း အေရာင္းအဝယ္ပြဲ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲတြင္ လုက်ိန႔္ဆန္းလုိ ကုန္သည္ အမ်ားႀကီးရွိၿပီး သူတုိ႔သည္ ယူနန္ျပည္နယ္က ခရီးသြားျခင္း တုိးတက္သည့္ အခါအခြင့္ ႏွင့္ အလားအလာကုိ အေလးထား၍ ယူနန္ႏွင့္ အဘက္ဘက္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ေဆာင္ပါသည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ယူနန္ တီခ်ိန႔္ တိဘက္လူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပည္နယ္ခြဲ၊ တိဗက္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေနရာ ဆန္းတူးၿမိဳ႕၊ ဆစ္ဆြမ္းျပည္နယ္ ကန္းဇီး တိဘက္လူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပည္နယ္ခြဲ၊ ခ်င္းဟုိင္ျပည္နယ္ ယုိဆူ တိဘက္လူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပည္နယ္ခြဲသည္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၅၇က္ေန႔တြင္ ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ႕ က်င္းပသည့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ "တပ္မက္ဘြယ္ေကာင္းသည့္ စုိင္းေနာ္ခမ္း" (ရွန္ဟုိင္း) ခရီးသြားျခင္း မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲကုိ က်င္းပခဲ့ၿပီး တိခ်ိန႔္ျပည္နယ္ခြဲက ေဆာင္းရာသီ ခရီးသြားျခင္း ပစၥည္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားျခင္း ပစၥည္းမ်ားကုိ အေလးထားစြာ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပါသည္။ တစ္ခ်ဳိ႕ ၾသစေၾတးလ် ခရီးသြားျခင္း လုပ္ငန္းရွင္တုိ႔သည္ ဘာလာေကဇြန္း ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ကုိ စိတ္၀င္စားၿပီး မဏာမ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ခ်ဳပ္ဆုိး၍ ဤအႀကိမ္ ခရီးသြားျခင္း အေရာင္းအ၀ယ္ပြဲကုိ က်င္းပၿပီးေနာက္ ထုိေနရာသုိ႔ ေရာက္ၿပီး ၾကည့္႐ႈေလ့လာ ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေဘဂ်င္း၊ ရွန္ဟုိင္း စသည့္ေနရာ ခရီးသြားျခင္း လုပ္ငန္းဌာနတုိ႔ႏွင့္ ညိႇဳႏုႈိင္ေဆြးေႏြး ေနပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္