ကူမင္းၿမိဳ႕ အဖြဲ႕ဖြဲ႕ၿပီး (၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏုိင္ငံတကာ လယ္ထြက္ပစၥည္း အေရာင္းအဝယ္ပြဲကုိ ပါ၀င္

2018-11-19 15:14 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

243313_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) (၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏုိင္ငံတကာ လယ္ထြက္ပစၥည္း အေရာင္းအဝယ္ပြဲကုိ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁ရက္ေန႔ကေန ၅ရက္ေန႔အထိ ဟူနန္ျပည္နယ္ ဆန္ဆားၿမိဳ႕ ႏုိင္ငံတကာ အစည္းအေဝးစင္တာတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဆန္ဆားၿမိဳ႕ အစုိးရ ဖိတ္ၾကားျခင္းအရ ကူမင္းၿမိဳ႕ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကုိ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ၿပီး အေရာင္းအဝယ္ပြဲကုိ ပါ၀င္ခဲ့၍ သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈေလ့လာကာ တင္ဒါေခၚယူျခင္း ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈကုိ ေခၚယူျခင္းလႈပ္ရွားမႈကုိလည္း လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

ဤအႀကိမ္ အေရာင္းအဝယ္ပြဲ ျပေနရာ အက်ယ္အဝန္းသည္ စတုရန္းမီတာ (၁.၂၈)သိန္းေက်ာ္ ရွိၿပီး (ျပင္ပအက်ယ္အဝန္းသည စတုရန္းမီတာ (၁.၀၈)သိန္းရွိၿပီး ျပင္ပအက်ယ္အဝန္းသည္ စတုရန္းမီတာ (၂)ေသာင္းရွိၿပီး) ယူဂန္ဒါ၊ ထုိင္ႏုိင္ငံသည္ Guest countryျဖစ္ၿပီး အိႏၵိယ၊ မေလးရွား၊ ျပင္သစ္ စသည့္ ႏုိင္ငံႏွင့္ေနရာ အခု(၂၀၀)ေက်ာ္မွ ျပည္ပလုပ္ငန္းဌာနတုိ႔သည္ အေရာင္းအဝယ္ပြဲကုိ ပါ၀င္ကာ ဆစ္ဆြမ္း၊ ေဟနန္၊ ဇီက်န္း ျပည္နယ္ကုိ Guest provinceအျဖစ္ ပထမအႀကိမ္ စီစဥ္၍ ေလာင္နင္၊ ေဟးလြန္က်န္း၊ ကြန္သြန္း၊ အန္းဟိန္း၊ ဆန္ရွီး စသည့္ ခရုိင္အခု (၂၀)ေက်ာ္သည္ Guest ခရုိင္ျဖစ္ပါသည္။ အေရာင္းအဝယ္ပြဲတြင္ အႀကီးဆံုးသည့္ လႈပ္ရွားမႈ (၁၃)ခုကုိ က်င္းပၿပီး လုပ္ငန္း အဘက္ဘက္ ပညာရွင္၊ ေခါင္းေဆာင္၊ ထင္ရွားေသာ လုပ္ငန္းရွင္တုိ႔ အတူတူ ေပါင္းစည္းကာ တရုတ္လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ အၾကံေပးပါသည္။ ဤအႀကိမ္ အေရာင္းအဝယ္ပြဲတြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း အယြမ္(၃၃.၇)ဘီလ်ံ တန္ဖုိးကာ အေရာင္းအဝယ္ပြဲကုိ ကုန္သည္ ႏွင့္ သီးျခားေသာ ပရိသတ္ အေယာက္ (၅)ေသာင္း ရွိၿပီး အေရာင္းအဝယ္ပြဲကုိ ပါ၀င္သူ အေယာက္(၄)သိန္းေက်ာ္ ရွိပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္