ယူနန္ျပည္နယ္ တတိယအႀကိမ္ တရုတ္ေဆးပညာ ယဥ္ေက်းမႈပြဲကုိ စတင္

2018-11-19 15:08 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

243459_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  "ယူနန္ျပည္နယ္ တတိယအႀကိမ္ တရုတ္ေဆးပညာ ယဥ္ေက်းမႈ"ကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၁ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္းႏုိင္ငံတကာ ဥယ်ာဥ္အႏုပညာ ျပရံုးတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံ တရုတ္ေဆးပညာအသင္းအဖြဲ႕၊ ယူနန္အမ်ဳိးသား ယဥ္ေက်းမႈ တုိးတက္မႈ ေဖာင္ေဒးရွင္း စသည့္ သက္ဆုိင္ေသာ တာဝန္ရွိသူ၊ တရုတ္ေဆးပညာဘက္တြင္ ထင္းရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ပညာရွင္တုိ႔ ႏွင့္ တရုတ္ေဆးပညာကုိ စိတ္၀င္စားသူ အေယာက္ (၃၀၀၀)ေက်ာ္သည္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနားကုိ တက္ေရာက္ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။

တရုတ္ေဆးပညာသည္ ရွည္လ်ားေသာ သမုိင္း၊ သိပၸံခုိင္မာေသာ စနစ္၊ ထူးျခားေသာ ကုသမႈနည္းလမ္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ကုသမႈ အက်ဳိး ရွိသျဖင့္ ျပည္သူလူတု၏ က်န္းမာေရးအတြက္ အေထာက္အပံမ်ားကုိ ကမ္းလွမ္းၿပီး ဖြင့္လွစ္ျခင္းအမ္းအနားကုိ ပါ၀င္သည့္ တရုတ္ေဆးပညာ လုပ္ငန္းဌာနတုိ႔သည္ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ တရုတ္ေဆးပညာလုပ္ငန္းကုိ ျပင္းထန္စြာ တုိးတက္သည့္ အခါအခြင့္ကုိ ကုိင္တြယ္ၿပီး ပုိမ်ားသည့္လူတုိ႔အား တရုတ္ေဆးပညာကုိ ႏွစ္ႀကိဳက္ေစ၍ တရုတ္ေဆးပညာလုပ္ငန္းကုိ အတူတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ ျပည္သူ၏ က်န္းမားေရးအတြက္ အက်ဳိးေဆာင္ရြက္ပါသည္။

တရုတ္ေဆးပညာ ယဥ္ေက်းမႈကုိ က်င္းပမႈသည္ ယူနန္ တရုတ္ေဆးပညာ၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ ျဖည့္စံုစြာ ထုတ္ေဖာ္ၿပီး တရုတ္ေဆးပညာ၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ က်န္းမာေအာင္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ျခင္းကုိ လူမ်ားႀကိဳက္ေစၿပီး ျပည္သူလူတုတုိ႔အား တရုတ္ေဆးပညာကုိ ခံစားေစၿပီး တရုတ္ေဆးပညာ၏ က်က္သေရကုိ ခံစားေစပါသည္ဟု ယူနန္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈ တုိးတက္မႈ ေဖာင္ေဒးရွင္းအသင္းအဖြင့္ ဒုတိယအဖြဲ႕မုႈး ဝူဆန္းဆြမ္းသည္ ေျပာၾကားပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္