၂၀၁၈ခုႏွစ္ “ေရာ္စံုယူနန္၊ ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု”ႏုိင္ငံတကာ ေဘာလံုးဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ ၈ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပ

2018-11-19 08:42 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

248253_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ပုိ႔အီစံ) ၂၀၁၈ခုႏွစ္ “ေရာ္စံုယူနန္၊ ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု”ႏုိင္ငံတကာ ေဘာလံုးဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာလဂရက္ေန့မွ ၁၆ရက္ေန႔အထိ ကူမင္းၿမိဳ႕ က်င္းပမည္။ ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပသည့္ ၆ႏွစ္အၾကာတြင္ ပထမ အႀကိမ္ေျမာက္သည္္ ကူမင္းၿမိဳ႕ က်င္းပသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ၊ တရုတ္ႏုိင္င္စသည့္ႏုိင္ငံမ်ားမွ လာသည့္ ေဘာအသင္း(၈)သင္း သည္ ေထာ့တုန္းအားကစားကြင္းႏွင့္ ဟုိင္းကိန္စခန္းေဘာလံုးကြင္း၌ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပမည္။ ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ၾကည္၍ ေကာင္းေသာေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ ကုိေပၚလြင္လာသည္။

248252_500x500

 ဤၿပိဳင္ပြဲကုိ ပါ၀င္သည့္ ေဘာအသင္း(၈)သင္းကုိ ႏွစ္ဖြဲ့ခြဲထား၍ အဖြဲၿပိဳင္ပြဲကုိက်င္းပ၍ ဆီမီးဖုိင္နယ္ၿပိဳင္ပြဲ၊ အၿပီးသတ္ၿပိဳင္ပြဲ(၁၆)ပြဲကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ခ်န္ပီယံကုိ ေပၚလြင္ႏုိင္မည္။ ဤၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပရာ “ေရာ္စံုယူနန္၊ ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” ေဘာလံုး တမန္ငယ္ေရြးခ်ယ္ပြဲလည္း က်င္းပမည္။ တမန္ငယ္ေရြးခ်ယ္ပြဲသည္ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ အသက္၆ႏွစ္မွ ၈ႏွစ္အထိရွိေဘာလံုးက ုိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ကေလးမ်ားကုိ မ်က္ႏွာျပဳ ေရြးခ်ယ္ထားပါသည္။ ကေလး(၃၀)ေယာက္ ကုိ ေရြးခ်ယ္ ၿပိဳင္ပြဲ၏ တမန္ငယ္ကုိျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခုလမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” အလုပ္အကုိင္ေဘာလုံးကလပ္ ဖံြ့ၿဖိဳးေဆြးေႏြးပြဲကုိလည္း က်င္းပမည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပအလုပ္အကုိင္ေဘာလံုးကလပ္ သီးျခားအားကစားသမားမ်ားသည္ စုစည္း၍ အခ်င္းခ်င္းဖလယ္မႈ လုပ္ထားသည္။ ေဘာလံုးကလပ္တြင္ရွိေသာ ျပႆနာကုိ အလင္းဆံုေပး၍ ယူနန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတာ္ေဘာလံုးကလပ္၏ ႀကီးထြားရွင္သန္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ႏုိင္ပါသည္။ ဤသည္ ဖဘာလံုးၿပိဳင္ပြျကုိက်င္းပသည့္ ရည္ရါယ္ခ်က္ျဖစ္၏။

တစ္ႀကိမ္ေဘာလံုး ၿပိဳင္ပြဲကုိ ယူနန္ျပည္နယ္ ကာယဗလဌာနႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ေဘာလံုး အားကစား လႈပ္ရွားမႈ စီမံခန႔္ခြဲေရး ဌာနတုိ႔သည္ ဦးစီးက်င္း၍ ယူနန္ျပည္နယ္ေဘာလံုအသင္သည္ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္သည္။ ဤၿပိဳင္ပြဲ၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အားကစားလႈပ္ရွားမႈျခင္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံတုိင္း၏ အားကစားယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ႏုိင္၍ “ရပ္ဝန္းတစ္ခုလမ္းေၾကာင္းတစ္ခု”ႏွင့္သက္ဆုိင္ရာသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္ အားကစားလႈပ္ရွားမႈကုိပါ၀င္ႏုိင္၍ အားကစား၏ ေပ်ာ္ဖြယ္ရာကုိ ခံစားႏုိင္ပါသည္။

 

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္