စတုတၴ ႀကိမ္ေျမာက္ ဝိမ္စန္း ႏုိင္ငံတကာ ႐ႈဂ်င္စင္းပြဲေတာ္ကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ၂၇ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပ

2018-11-19 08:41 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

245844_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ပုိ႔အီစံ) စတုတၴ ႀကိမ္ေျမာက္ ဝိမ္စန္း ႏုိင္ငံတကာ ႐ႈဂ်င္စင္းပြဲေတာ္ကုိ နို၀င္ဘာလ၂၇ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္။ ဤ ပြဲေတာ္သည္္ ႐ႈဂ်င္စင္းကုိ ေအာင္တမန္္ျဖင့္ ဝိမ္စန္းၿမိဳ႕သုိ႔ လာေရာက္သည့္ ဧသည္မ်ားကုိ ထပ္မံႀကိဳဆုိ လက္ခံသည္။

 

245847_500x500

ဤတစ္ႀကိမ္ ပြဲေတာ္သည္ လုပ္ရွားမႈႂကြယ္၀ေပါမ်ား၍ အႏွစ္သာရႏွင့္ ျပည့္စံုသည္။ လက္ေတြ႕ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ပါ၀င္မႈမ်ားကုိ အေလးထား၍ ဝိမ္စန္း ႐ႈဂ်င္စင္းလုပ္ငန္း ဖံြၿဖိဳးတုိးတက္သည့္ ရလဒ္ႏွင့္ ထူးျခားခ်က္ပါေသာ ႐ႈဂ်င္စင္းယဥ္ေက်းမႈ ညိႇ႔ဓါတ္ကုိ ျပသေပး၍ ဧသည္မ်ားသည္ ခံစားႏုိင္္ပါသည္။ ၂၇ရက္ေန႔ညတြင္ ခ်ီဟြာရင္ျပင္၌ “႐ႈဂ်င္စင္းပန္း ဖြင့္သည့္ေနရာ”ကုိ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေသာ ဧသည္ႀကိဳဆုိ အႏုပညာပေဒသာ ကပြဲကုိ က်င္းပမည္။ ၂၈ရက္ေန႔ နံနက ္၉နာရီတြင္ ကြင္းဖြင့္ပြဲကုိ က်င္းပမည္။ ၂၈ရက္ေန႔ ေန့လယ္ပုိင္းတြင္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဧသည္မ်ားသည္ ဝိမ္စန္း ႐ႈဂ်င္စင္းစုိက္ပ်ဳိးေရး အေျခခံစခန္းသုိ႔ ေရာက္၍ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈမည္။ ဧသည္မ်ားသည္ ႐ႈဂ်င္စင္းမ်ားကုိ ဆြတ္ခူးႏုိင္၍ ႐ႈဂ်င္စင္းစခန္း၏ သာယာလွပေသာ႐ႈခင္းကုိလည္း ႐ႈစားႏုိင္သည္။ ႐ႈဂ်င္စင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ အေရာင္းအဝယ္ေဆာင္ရြက္္၍ ျပခန္း၌လည္း ျပသသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ႐ႈဂ်င္စင္းသက္ဆုိင္ရာ ပါရဂူမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚ၍ “ဝိမ္စန္း႐ႈဂ်င္စင္းႏွင့္က်န္းမာေရး”ကုိ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေသာ ပုိ႔ခ်ခ်က္သင္တန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္က်င္းပမည္။ ၂၉ရက္ေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ႐ႈဂ်င္စင္းတုိင္းရင္းေဆး အဆန္းထြင္ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ထရဗြၽန္းကုိ က်င္းပ၍ သုံးေလးငါးေယာက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ တုိင္းရင္းေဆးနယ္ပယ္တြင္ နာမည္ေက်ာ္ေစာ္ေသာပါရဂူမ်ားသည္ တုိင္းရင္းေဆးႏွင္ ့႐ႈဂ်င္စင္း၏ ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္မႈ၊ အဆန္းထြင္မႈမ်ားကုိ ဗဟုိျပဳ၍ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ၂၉ရက္ေန႔ေန႔လယ္ပုိင္းတြင္ ႐ႈဂ်င္စင္း စုိက္ပ်ဳိးေရး နည္းပညာသစ္၊ အသစ္ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ျပန္ပြဲကုိ က်င္းပမည္။ ႐ႈဂ်င္စင္းကုိ စုိက္ပ်ဳိးသည့္ ေရွ႕တန္းနည္းပညာႏွင့္ အသစ္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ စုေဆာင္း၍ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။ ထုတ္ျပန္မည့့္္ အေရးႀကီးေသာ အရပ္(၇)ရပ္ရွိ၏။ ၂၉ရက္ေန့ ေန႔လယ္ပုိင္းတြင္ ဝိမ္စန္း ႐ႈဂ်င္စင္း လုပ္ငန္းဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ က်င္းပရာ ႐ႈဂ်င္စင္းလုပ္ငန္းဖံြၿဖိဳးေရး၊ လုပ္ငန္းတီထြင္ၾကံဆလုပ္ကုိင္ျခင္းစသည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးၾကမည္။

245849_500x500

245848_500x500

ဝိမ္စန္းျပည္နယ္ခြဲသည္ ထူးျခားေသာရာသီဥတုႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ရွိေသာေၾကာင့္ ႐ႈဂ်င္စင္း၏ မူလကုန္ထြက္ေနရာႏွင့္ ဗဟုိထြက္စခန္းကုိ ျဖစ္လာပါသည္။ ႐ႈဂ်င္စင္း၏ အရည္အခ်င္းသည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ဝိမ္စန္း႐ႈဂ်င္စင္းကုိ ပထဝီ၀င္အမွတ္ လကၡဏာ ရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းျဖင့္ ထိန္းသိမ္္းေစာင့္ေရွာက္ၾကပါသည္။ ယခုေခတ္ေဆးဝါး စက္မႈလုပ္ငန္းသည္ ႐ႈဂ်င္စင္းႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာေဆးဝါးမ်ား အမ်ဳိး(၅၀၀)ေက်ာ္ရွိ၏။ ဤတုိ႔ေဆးဝါးမ်ားတြင္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာပညာ၊ ခြဲစိတ္ကုသပညာ၊ အရုိးကုပညာ၊ မီးယပ္ေရာဂါႏွင့္ အေရျပားေရာဂါကုပညာ စသည့္ေရာဂါႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာသည္။ ဝိမ္စန္း႐ႈဂ်င္စင္းစက္မႈလုပ္ငန္းသည္ ယူနန္ သတၲဝါ ေဆးဝါး စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေျခအခံ အခုိင္ၿမဲဆံုး၊ ေရွ႕အလားအလာ အေကာင္းဆံုး၊ ေစ်းကြက္အက်ယ္ျပန႔္ဆံုးေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္၍ အေရးႀကီးေသာ အခန္းရွိ၏။

 

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္