ပထမအႀကိမ္ တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ျဖတ္လူမ်ဳိး သုေတသနပညာရပ္ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့

2018-11-19 10:03 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ပုိ႔အီစံ) “နယ္စပ္ျဖတ္လူမ်ဳိးႏွင့္ ေခတ္သစ္ကာလမွ တရုတ္-ျမန္မာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ပထမအႀကိမ္ တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ျဖတ္လူမ်ဳိး သုေတသနပညာရပ္ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ အခုတေလာ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံစသည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈကုိ တုိးျမႇင့္၍ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ တြန္းအားေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္၊ ျပည္နယ္တြင္း ျပည္နယ္ပ မွလာေသာ ပါရဂူႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား အယာက္(၂၀၀)ခန႔္သည္ ပါဝင္တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။ ဧည့္သည္မ်ားသည္ တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ျဖတ္လူမ်ဳိး အေနအထားသစ္၊ တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ျဖတ္လူမ်ဳိး၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သမုိင္း၊ တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ျဖတ္လူမ်ဳိး၏ ဘာသာရပ္၊ ရုိးရာကုိးကြယ္မႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံ၊ တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ျဖတ္လူမ်ဳိး၏ ယဥ္ေက်းမႈ တင္ျပဆက္ခံေရးႏွင့္ ပညာေရးတုိးတက္ျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ဗဟုိျပဳ၍ ႏုိ၀င္ဘာလ ၃ရက္ေန႔တြင္ နက္ႏႈိင္းစြာ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန လူမႈဝိဇာၨပညာ ေကာ္မတီ၀င္၊ ဗဟုိယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သမုိင္းေရးရာ သုေတသနဌာန ဝန္ထမ္း ေကက်န႔္႐ံႈး၊ က်ယ္က်န္းတကၠသုိလ္ ပါေမာကၡ ကြၽန္းခံုေရွာက္၊ ဗဟုိမင္ဆုတကၠသုိလ္ သမုိင္းယဥ္ေက်းမႈ ေကာလိပ္ ခ်မ္းမင္၊ ယူနန္ျပည္နယ္ လူမႈဝိဇၨာပညာေရးရံုး လူမ်ဳိးေရးရာေဗဒဌာန ဌာနမႉး က်န႔္ေရွာင္ယူ စသည့္ ပညာရွင္းမ်ားသည္ တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ျဖတ္လူမ်ဳိး ေလ့လာေရး ျပနာမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ မိန႔္ခြန္းေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္ပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ႏုက်န္း၊ ေပါင္စန္း၊ တယ္ဟုန္၊ ဖူအယ္၊ စစ္ေဆာင္ပန္းနား စသည့္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ျပည္နယ္ခြဲ (၆)ခုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ခြဲျခား နယ္နိမိတ္ဆက္စပ္ ပါသည္။ တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသတြင္ တုိင္လူမ်ဳိး၊ က်င္ေဖာ္လူမ်ဳိး၊ ဝလူမ်ဳိး၊ ဟန္လူမ်ဳိး၊ လီဆူလူမ်ဳိး၊ ဒူလံုလူမ်ဳိး၊ ႏူလူမ်ဳိး၊ လာဟူူလူမ်ဳိး စသည့္ နယ္စပ္ျဖတ္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ေနထုိင္ၾကပါသည္။

တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ျဖတ္လူမ်ဳိး၏ လူဦးေရ ပမာဏသည္ မ်ားျပား ျဖန႔္ခြဲေနရာခ်ထားပံု က်ယ္ျပန႔္ပါသည္။ နယ္စပ္ျဖတ္လူမ်ဳိးသည္ နယ္စပ္ေဒသ၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ တည္ျငိမ္ေရး၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပံုမွန္ဆက္ဆံေရး၊ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ေခတ္သစ္တြင္ နယ္စပ္ေဒသ တံခါးဖြင့္ျခင္း စနစ္သစ္ကုိ ဖန္တီးျခင္း စသည္တုိ႔အတြက္ အေရးႀကီးေသာ သက္ေရာက္မႈကုိ ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ပါသည္။

ဤအႀကိမ္ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ယူနန္ျပည္နယ္ လူမႈဝိဇာၨပညာေရးရံုး၊ ယူနန္ျပည္နယ္ လူမ်ဳိးေရးရာေဗဒအဖြဲ႕၊ တရုတ္(ကူမင္း) ေတာင္အားရွ အေရွေတာင္အာရ သုေတသနအကယ္ဒမီႏွင့္ တရုတ္ လူမႈဝိဇာၨပညာေရးရံုး တုိင္ျပည္ ပကတိ အေျခအေန စံုစမ္းေလ့လာျခင္း ယူနန္စခန္းတုိ႔သည္ အတူတူ ဦးစီးက်င္းပ၍ ယူနန္ျပည္နယ္ လူမႈဝိဇာၨပညာေရးရံုး တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစာေပ သုေတသနအကယ္ဒမီ၊ လူမ်ဳိးေရးရာေဗဒ အကယ္ဒမီ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အကယ္ဒမီႏွင့္ ျမန္မာ အကယ္ဒမီတုိ႔သည္ အတူတူ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၾကပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္