သတၲမအႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္--ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံတကာ ယဥ္ေက်းမႈ ဖုိရမ္ကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့

2018-11-19 10:03 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ပုိ႔အီစံ) သတမ အႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံတကာ ယဥ္ေက်းမႈဖုိရမ္ကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ ၆ရက္ေန႔တြင္ ယူနန္မင္ဆုတကသုိလ္၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ဧည့္သည္မ်ားသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံု၍ တရုတ္ႏွင့္ ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား ယဥ္ေက်းမႈ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ဗဟုိျပဳ၍ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါသည္။

ဤအႀကိမ္ ဖုိရမ္သည္ “အတူတူေဆြးေႏြးၾကျခင္း၊ အတူတူတည္ေဆာက္ၾကျခင္း၊ စည္ပင္သာယာေသာ ေတာင္အာရွကုိွ အတူစံစားကံၾကမာၼအက်ဳိးတူအဖြဲ႕သုိ႔ ေရွ႕႐ႈခ်ီတက္ၾကျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သုေတသနပညာရပ္ ေလ့လာေဆြးေႏြးပြဲ၊ ထုိက္ၾကည္သုိင္းႏွင့္ ေယာဂီ က်န္းမာေရး ဖလွယ္ပြဲ၊ ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားမွ လူထုရုိးရာ အႏုပညာျပပြဲ စသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

တရုတ္-ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံတကာ ယဥ္ေက်းမႈဖုိရမ္ကုိ ၂၀၀၈ခုႏွစ္မွ စတင္တည္ေထာင္ တရုတ္ႏွင့္ ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအလွည္က် က်င္းပလ်က္ရွိသည္္။ ဖုိရမ္သည္ မ်ဳိးစံုေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သုေတသနပညာရပ္ ဖလွယ္ပြဲမ်ားကုိ က်င္းပျခင္းအားျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားသည္ ဖလွယ္မႈ၊ အျပန္အလွန္လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္စင္တာကုိ တည္ေဆာက္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ေတာင္အာရွနိင္ငံမ်ား၏ ေရရွည္ ခ်စ္ခင္႐င္းးႏွီးေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးသည္ တုိးတက္ႏုိင္ရန္ တြန္းအားေပးပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္