ဆဌမအႀကိမ္ေျမာက္ အာရွတုိက္ Micro film အႏုပညာပြဲႏွင့္ အဌမအႀကိမ္ေျမာက္ နယ္စပ္ေရာင္းဝယ္ေရးပြဲကုိ လ်င္ခ်မ္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပ

2018-11-15 15:39 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ဆဌမအႀကိမ္ေျမာက္ အာရွတုိက္ Micro film အႏုပညာပြဲႏွင့္ အဌမအႀကိမ္ေျမာက္ နယ္စပ္ေရာင္းဝယ္ေရးပြဲကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၆ရက္ေန႔ လ်င္ခ်မ္ၿမိဳ႕၌ စတင္က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ ကြင္းဖြင့္ပြဲကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ားမွ အရာရွိမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္းမ်ားသည္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ဤအႀကိမ္ Micro film အႏုပညာပြဲ၏ အဓိက လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ကြင္းဖြင့္ပဲြအခမ္းအနား၊ ထူးခြၽန္ေသာ လက္ရာမ်ားအတြက္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္း အခမ္းအနား၊ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား Micro film ပုိ႔ခ်ခ်က္သင္တန္း၊ ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲႏွင့္ လ်င္ခ်မ္ၿမိဳ႕ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အဝတ္တန္ဆာမ်ားျပပဲြ၊ တရုတ္ျမန္မာ ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာ ျပပဲြ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ကုန္ပစၥည္းမ်ားျပပြဲ၊ လ်င္ခ်မ္ၿမိဳ႕ခံ ပန္းခ်ီဆရာ၏ လက္ရာမ်ားျပပြဲ စသည္တုိ႔ကုိ ပါဝင္ပါသည္။ ယခင္ထက္လွ်င္ ပုိက်ယ္ဝန္း၍ အေၾကာင္းအရာ ပုိႂကြယ္ဝ၍ လက္ရာ(၄၂၁၂)ကားကုိ လက္ခံရရွိၿပီး လြန္ခဲ့သည့္အႀကိမ္ထက္ (၂၅၂)ကား တုိးပြားလာပါသည္။ ၎အနက္၊ ျပည္ပလက္ရာ (၁၁၆)ကား၊ လ်င္ခ်မ္ကုိ အေၾကာင္းအရာအျဖစ္ လက္ရာ(၂၅)ကားသည္ ေရြးခ်ယ္အကဲျဖတ္ျခင္းကုိ ပါဝင္ပါသည္။

ထုိ႔ျပင္၊ ကုန္သည္ဖိတ္ေခၚျခင္း၊ ရင္းႏွီးေငြ သြင္းယူျခင္းကုိ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း အခမ္းအနားကုိလည္း ၇ရက္ေန႔ လ်င္ခ်မ္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပ ခဲ့ပါသည္၊ စီမံကိန္း (၃၂)ခုကုိ ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး ေငြေၾကး အယြမ္(၂၄.၅၆)ဘီလ်ံ ရွိ၍ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ အခ်ိန္တူကာလထက္ ၁၈.၁၁ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးပြားလာပါသည္။ ၎အနက္၊ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ စြမ္းအင္၊ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ အစားအစာ၊ က်န္းက်န္းမာမာ ေနထုိင္ႏုိင္သည့္ ေနရာႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စီမံကိန္း(၁၈)ခုကုိ ခ်ဳပ္ဆုိ၍ ေငြေၾကး အယြမ္(၁၆.၇၃)ဘီလ်ံ ရွိပါသည္။

လ်င္လ်မ္ၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းဆက္စပ္၍ တရုတ္ႏုိင္ငံ တစ္စံုတစ္လမ္းႏွင့္ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွသုိ႔ ဆက္စပ္သည့္ ယူနန္ဗဟုိခ်က္မ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အလြန္ အေရးႀကီးေသာ ကုန္သြယ္ေရး အက်ဳိးမ်ားႏွင့္ အစားမထုိးႏုိင္သည့္ ပထဝီအားသာခ်က္ကုိ ရွိပါသည္၊ ႏုိင္ငံေတာ္၊ ျပည္နယ္သည္ အသိအမွတ္ျပဳခံ၍ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ သြားေရာက္သည့္ ေပါက္ေရာက္ရာလမ္း တစ္ခုကုိ သတ္မွတ္ခံ၍ ၎၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးမွာ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ တစ္စံုတစ္လမ္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ- တရုတ္- အိႏိၵယ- ျမန္မာ စီးပြားေရး စႀကႌ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျဖာထြက္ျခင္း ဗဟုိခ်က္မ ဆည္ေဆာက္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္လာပါၿပီ။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္