ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ကုိရီးယားသုိ႔ ေရာက္ၿပီး ခရီးသြားျခင္းကုိ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီ

2018-11-14 10:23 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  ေလာေလာဆယ္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ ခရီးသြားျခင္း ဖလွယ္ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ကုိရီးယား ဆုိးလ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပပါသည္။ ကုိရီးယားက ဆန္းယူ ခရီးသြားျခင္း လုပ္ငန္းဌာန၊ ဆြမ္းဆု ခရီးသြားျခင္း လုပ္ငန္းဌာန စသည့္ ခရီးသြားျခင္း လုပ္ငန္းဌာန(၁၂)ခု တရုတ္ကုိ ခရီးသြားျခင္း အဖြဲ႕ဖြဲ႕ျခင္း လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္သည့္ ကုိရီးယား ခရီးသြားျခင္း လုပ္ငန္းဌာနသည္ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ပါ၀င္ပါသည္။ ဤအႀကိမ္ျပပြဲသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ခရီးသြားျခင္းဌာန ဂ်ပန္ ႏွင့္ ကုိရီးယားသုိ႔ ခရီးသြားျခင္း ေရာင္းခ်သည့္ ပထမခရီးစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ယူနန္ျပညန္ယ္၏ သာယာလွပတ္သည့္ ႐ႈခင္း ႏွင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားျခင္း တုိးတက္ေသာ အေျခအေနကုိ ယူနန္္ျပည္နယ္ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ခရီးသြားျခင္းဌာန ဒုတိယ ဌာနမႉး မာယင္ဆြမ္းသည္ မိတ္ဆက္ၿပီး ကုိရီးယား ႏွင့္ ယူနန္တုိ႔သည္ ခရီးသြားျခင္းဘက္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးျမႇင့္သည္ကုိလည္း ေမွ်ာ္လင့္၍ ပုိမ်ားသည့္ ကုိရီးယား ခရီးသည္တုိ႔အား ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔ ေရာက္ေစကာ သာယာလွပတ္သည့္ ထူးျခားေသာ ႐ႈခင္းကုိ ၾကည့္႐ႈေစၿပီး အမ်ဳိးသား ရုိးရာဓေလ့ထံုစံမ်ားကုိ ခံစားၿပီး ရာသီး(၄)ပါးသည္ ေႏြဦးရာသီျဖစ္သည့္ ရာသီကုိ ခံစားၿပီး "ေရာင္စံုယူနန္"၏ မကုန္ခန္းႏုိင္သည့္ နက္နဲလွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ကုိ ရွာေဖြပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ကုိရီးယား ခရီးသြားျခင္း သယံဇာတပစၥည္း အျပန္အလွန္ အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး ဆီးႏွင္းေတာင္တြင္ ေျမလ်င္ေလွ်ာက္ျခင္း၊ ဓါတ္ပံုရုိက္ျခင္း ႏွင့္ ေဂါက္သီး လႈပ္ရွားမႈသည္ ကုိရီးယား ခရီးသြားျခင္း လုပ္ငန္းဌာန ေရာင္းခ်သည့္ အခ်က္အလက္ ျဖစ္၍ အနာဂတ္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ခရီးသြားျခင္း ပစၥည္း ႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းကုိ မိတ္ဆက္ေရာင္းခ်ပါမည္ဟု ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ပါ၀င္သည့္ ကုိရီးယား ခရီးသြားျခင္း လုပ္ငန္းဌာန ကုိယ္စားလွယ္ ေျပာၾကားပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္