ကူမင္းၿမိဳ႕က ပန္းမန္မ်ားကုိ နန္နင္ၿမိဳ႕တြင္ ပြင့္ပူးမည္

2018-11-13 10:00 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ (နန္နင္ၿမိဳ႕) ႏုိင္ငံတကာ ဥယ်ာဥ္ၿမိဳင္ေတာ ျပပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလကေန ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေမလအထိ နန္နင္ၿမိဳ႕ တင္ဆီးေတာင္တြင္ က်င္းပမည္။ ထုိအခါတြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕က ပန္းမန္မ်ားကုိ နန္နင္ၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ ဥယ်ာဥ္ၿမိဳင္ေတာ ျပပြဲအတြက္ အုတ္ခဲအုတ္ခ်ပ္မ်ား ျဖည့္ေပး ပါမည္။

တရုတ္ ႏုိင္ငံတကာ ဥယ်ာဥ္ၿမိဳင္ေတာ ျပပြဲသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ဥယ်ာဥ္ၿမိဳင္ေတာ စိမ္းလန္းစုိေျပျခင္း လုပ္ငန္းဘက္တြင္ အဆင့္အျမင့္ဆံုး၊ ပမာဏအႀကီးဆံုး ႏုိင္ငံတကာ ျပပြဲကုိ ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္အထိ (၁၁)ႀကိမ္ က်င္းပချ့ပါသည္။

ဥယ်ာဥ္ၿမိဳင္ေတာ ျပပြဲတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ထူးျခားသည့္ ဥယ်ာဥ္ၿမိဳင္ေတာ အႏွစ္သာရကုိ ပါ၀င္ၿပီး တရုတ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ျပေနရာ၊ အာဆီယံ ျပေနရာ၊ ပုိးလမ္းမႀကီး ျပေနရာ၊ ကြန္ရွီးျပညနယ္ ျပေနရာ၊ ဒီဇုိင္းဆရာ ျပေနရာ ႏွင့္ လုပ္ငန္းဌာနျပေနရာ အဓိက အေၾကာင္းအရာ ျပေနရာ (၆)ခု ရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု" တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ၿမိဳ႕ ႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿမိဳင္ေတာဘက္တြင္ ထင္ရွားသည့္ ႏုိင္ငံတုိ႔အား ဖိတ္ၾကားၿပီး ျပပြဲကုိ ပါ၀င္ပါသည္။

ဥယ်ာဥ္ၿမိဳင္ေတာမ်ားတြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ဥယ်ာဥ္ၿမိဳင္ေတာသည္ အရမ္း အာရံုျပဳေစပါသည္။ ကူမင္းၿမိဳ႕ ဥယ်ာဥ္ၿမိဳင္ေတာသည္ "ကမၻာေပၚတြင္ ေႏြဦးရာသီၿမိဳ႕ ပန္းမန္ၿမိဳ႕ေတာ္" ရုပ္ပံုလႊာကုိ ျပသၿပီး ပန္းမန္မ်ားျဖင့္ ဧည့္သည္တုိ႔အား ႀကိဳဆုိုိ၍ ထူးျခားသည့္ ပန္းမန္ ျပသသည့္ေနရာကုိ ျဖစ္လာၿပီး တရုတ္ဖေယာင္းပန္းအမ်ဳိးမ်ဳိး(ကူမင္းၿမိဳ႕ပန္း)၊ ဇလပ္နီပန္း စသည့္ ကူမင္းၿမိဳ႕က ထူးျခားသည့္ ပန္းမန္မ်ား အဓိကထားၿပီး နန္နင္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ ကူမင္းၿမိဳ႕ အျခား ပန္းမန္သစ္ပင္မ်ား ႏွင့္ေပါင္းစည္းကာ သယာလွပတ္သည့္ ႐ႈခင္းကုိ ျဖစ္လာပါသည္။ ယခုတြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ဥယ်ာဥ္ၿမိဳင္ေတာကုိ (၉၅)ရာခုိင္ႏႈန္း ၿပီးဆု႔းၿပီးအဆံုးသတ္လုပ္ငန္းကုိ ေလာေလာဆယ္တြင္ ၿပီးဆံုးပါမည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္