အန္းနင္ၿမိဳ႕ ေျမာင္လူမ်ဳိး ဟြားဆန္းပြဲကုိ ၁၆ရက္ေန႔ကေန ၁၇ရက္ေန႔ က်င္းပၿပီး မင္းကုိ ေစာင့္ေန အေပ်ာ္လုိက္

2018-11-12 09:58 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

239339_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ တုိင္းရင္းသား၏ ပြဲေတာ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိၿပီး ဘုိင္လူမ်ဳိးသည္ ဆန္းယြိန္က်ိန္းပြဲကုိ ဆက္ဆံၿပီး ယီလူမ်ဳိး၏ မီးတုတ္ပြဲသည္ ေသြးရူးေသြးတန္းၿပီး တုိင္လူမ်ဳိး၏ သႀကၤန္ပြဲသည္ စည္ကားၿပီး ကူးမင္းၿမိဳ႕က အန္းနင္ၿမိဳ႕တြင္ ေျမာင္လူမ်ဳိး ဟြားဆန္းပြဲသည္လည္း မတူသည့္ ခံစားခ်က္ကုိလည္း ပါလာႏုိင္ပါသည္။ အန္းနင္ၿမိဳ႕ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေျမာင္လူမ်ဳိး ဟြားဆန္းပြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၆ရက္ေန႔ကေန ၁၇ရက္ေန႔အထိ က်င္းပပါမည္။ အန္းနင္ၿမိဳ႕တြင္ ေျမာင္လူမ်ဳိး မိန္းကေလး ႏွင့္ ေယာက္်းေလးတုိ႔ အဆုိဆုိၿပီး အကကျခင္း ရွိျခင္း၊ မိမာလြန္ေက်းရြာက ေျမာင္လူမ်ဳိးဇာတိမွ အရက္ႏွင့္ အစားအစာ ရွိျခင္း၊ သာယာလွပတ္သည့္ ႐ႈခင္းကုိ ရွိၿပီး မင္းကုိ ေစာင့္ေနကာ အေပ်ာ္လုိက္ပါသည္။

239340_500x500

မင္းသည္ "ေတာင္"ႏွင့္"ေရ" အရသာကုိ ျမည္းစားႏုိင္ၿပီး ၾကက္သား၊ ဆိတ္သား၊ အမဲသား၊ ရုိင္း truffles၊ ေကာ္ဒီဆက္၊ ရုိင္ျပင္ ဟင္းရြက္အမ်ဳိးမ်ဳိး ႏွင့္ ထူးျခားသည့္ အရက္မ်ားကုိ ရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အဆုိအက ျပသမႈ ရွိၿပီး ေျမင္လူမ်ဳိးတုိ႔သည္ကုိယ္ကုိကုိယ္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး စီစဥ္ကာ သူတုိ႔သည္ စစ္မွန္သည့္ ျပသမႈျဖင့္ ေျမာင္လူမ်ဳိးတုိ႔ ထူျခားသည့္ ဟန္အမူအရာကုိ ျပသၿပီး ေျမာင္လူမ်ဳိး အဝတ္ျပသမႈကုိ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ၿပီး၊ ေျမာင္လူမ်ဳိ႕၏ ထူးျခားသည့္ လယ္ထြက္ ပစၥည္း၊ အစားအစာျပသေရာင္းခ်ပြဲကုိလည္း လည္ပတ္ႏုိင္ပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္