လန္ျခာျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ သတင္းအရာရွိ၊ ပညာေတာ္သင္ (၃၁)ေယာက္ ရွီလင္သုိ႔ “မုိဘုိင္းဖုန္းျဖင့္ ယူနန္လည္ပတ္ျခင္း”ကုိ ခံစားခဲ့

2018-11-08 17:40 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) လန္ျခာျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ ႏုိင္ငံမ်ား မွလာေသာ သတင္းအရာရွိမ်ား (၁၆)ေယာက္ႏွင့္ ကေမၺာဒီးယား၊ ျမန္မာ၊ လာအုိ၊ ထုိင္း မွလာေသာ ပညာေတာ္သင္မ်ား (၁၅)ေယာက္သည္ ရွီလင္သုိ႔ အခုတေလာ ဝင္ေရာက္၍ “မုိဘုိင္းဖုန္းျဖင့္ ယူနန္လည္ပတ္ျခင္း” အြန္လုိင္းတင္ ၿပီးေနာက္ စြယ္စံုရ ခရီးသြားလာေရးကုိ စတင္ လက္ေတြ႕ေလ့လာခံစား ခဲ့ပါသည္။

သူတုိ႔သည္ တစ္ရက္ၾကာေသာ ရွီလင္ခရီးစဥ္ကုိ စတင္ခံစား၍ မုိဘုိင္းဖုန္းျဖင့္ အဝင္လက္မွတ္ ဝယ္ယူျခင္း၊ ေရာင္ျခည္ျဖင့္ မ်က္ႏွာပံုရိပ္ ျခင္းအားျဖင့္ ႐ႈခင္းရပ္ကြက္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ စြယ္စံုရ လမ္းျပျခင္းစသည့္ “မုိဘုိင္းဖုန္းျဖင့္ ယူနန္လည္ပတ္ျခင္း” ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လက္ေတြ႕ေလ့လာခံစား၍ “ယူနန္လည္ပတ္ျခင္း” APPျဖင့္ “သန႔္စင္ခန္းရွာေဖြျခင္း” “ပန္းပင္ျမတ္ပင္ သိျမင္ျခင္း” စသည့္ ခရီးစဥ္ထဲမွ စိတ္ေပြစရာမ်ားကုိ အျပည့္အဝ ေျဖရွင္းခဲ့ပါသည္။ သူတုိ႔သည္ “မုိဘုိင္းဖုန္းျဖင့္ ယူနန္လည္ပတ္ျခင္း”သည္ အက်ဳိးရွိၿပီး သြက္လက္ဖ်တ္လတ္၍ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းၿပီး စမ္းသတ္ထုိက္ပါေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ သူတုိ႔သည္ ခရီးစဥ္ထဲမွ ရွီလင္ ခန႔္ညားထည္ဝါ ေကာင္းမြန္လွပေသာ သဘာဝ႐ႈခင္းႏွင့္ သီးျခား ထူးျခားခ်က္ရွိေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု လူမႈရုိးရာ ဓေလ့ထံုးစံအတြက္ မေမ့ႏုိင္ေသာ လွပသည့္ သတိရခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ပုိ႔အီစံ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္