ထုိင္ဝမ္ ပင္လယ္ရပ္ျခားရွိ တရုတ္ႏြယ္ဖြားအသင္းခ်ဳပ္သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈခဲ့

2018-11-08 17:05 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ထုိင္ဝမ္ ပင္လယ္ရပ္ျခားရွိ တရုတ္ႏြယ္ဖြားအသင္းခ်ဳပ္ ေကာ္စီဝင္ခ်ဳပ္ ဟြန္ဟုိင္းလံုသည္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေသာ ထုိင္ဝမ္ ပင္လယ္ရပ္ျခားရွိ တရုတ္ႏြယ္ဖြားအသင္းခ်ဳပ္မွ ယူနန႔္ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈျခင္းအဖြဲ႕သည္ ႏုိဝင္ဘာလ ၆ရက္ေန႔ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈ လာခဲ့ပါသည္။

လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈျခင္း လႈပ္ရွားမႈကုိ တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ျပည္ေတာ္ျပန္ ပင္လယ္ရပ္ျခား တရုတ္အမ်ဳိးသား သမဂၢသည္ စည္းရံုး၍ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈျခင္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ထုိင္ဝမ္ ပင္လယ္ရပ္ျခားရွိ တရုတ္ႏြယ္ဖြားအသင္းခ်ဳပ္ တာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္အသင္းခြဲ၊ ေမာအလ္ေပအသင္းခြဲ စသည့္ အသင္းခြဲ၏ တာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ အသင္းဝင္မ်ား (၃၆)ေယာက္ကုိ ပါဝင္ပါသည္။ ဤအဖြဲ႕သည္ ႏုိဝင္ဘာလ ၆ရက္ေန႔မွ ၁၁ရက္ေန႔အထိ ကူမင္း၊ တလီ၊ ထိန္ခ်ံဳး၌ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈမည္။

အယ္ဒီတာ: ပုိ႔အီစံ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္