တရုတ္ နဂါးေလွၿပိဳင္ပြဲကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၀ရက္ေန႔မွ ၁၁ရက္ေန႔အထိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္

2018-11-08 16:37 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၈ တရုတ္ နဂါးေလွၿပိဳင္ပဲြ (ကူမင္း- တိန္ခ်ီးကန္)ကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၀ရက္ေန႔မွ ၁၁ရက္ေန႔အထိ တိန္ခ်ီးကန္ေစာင္ဟုိင္ကန္၌ က်င္းပ၍ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အဖြဲ႕(၅၃)ဖြဲ႕သည္ ၿပိဳင္ပြဲ အမ်ဳိးအစားငါးမ်ဳိး ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။

၎သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ ၂၀၁၆ တရုတ္ နဂါးေလွၿပိဳင္ပြဲ (ကူမင္း- တိန္ခ်ီးကန္)၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ နဂါးေလွ တံခြန္စုိက္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးေနာက္ အဆင့္ျမင့္ နဂါးေလွၿပိဳင္ပဲြကုိ ထပ္မံက်င္းပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအႀကိမ္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ အားကစား ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္ လူမႈေရး အားကစား ၫႊန္ၾကားေရးစင္တာ၊ စီစီတီဗြီ အားကစား ခ်န္နယ္လ္လုိင္း၊ တရုတ္ နဂါးေလွအသင္း၊ ယူနန္ျပည္နယ္ အားကစား ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔အစုိးရသည္ ဦးစီးက်င္းပ ပါသည္၊ တိန္ခ်ီးကန္ ျပဳျပင္ျခင္း ေအာင္ျမင္မႈကုိ တစ္ဆင့္တုိး၍ ျပသ၍ တရုတ္အမ်ဳိးသား၏ ဇြဲနပဲႀကီးရဲဝံ့ေသာ နဂါးေလွယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ နဂါးေလွစိတ္ဓာတ္ကုိ ဆင္ျပဆက္ခံ၍ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕ျပသရုပ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ သိမ္ေမြ႕ေသာ ဟန္အမူအရာကုိ ျပသ၍ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံတကာ ဗဟုိခ်က္မၿမိဳ႕ကုိ တည္ေဆာက္ၿပီး “တရုတ္ က်န္းမာေရးၿမိဳ႕”ကုိ ထုလုပ္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ကယ္ရီယာဝတၴဳကုိ တင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ၿပိဳင္ပြဲသည္ အခ်ိန္ျပည့္ အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕၊ အမ်ဳိးသား လူေတာ္လူေကာင္းအဖြဲ႕၊ အဖြင့္ပူးေပါင္းအဖြဲ႕၊ လူငယ္ အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕၊ လူငယ္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ (၅)ဖြဲ႕ကုိ ခြဲျခားစီစဥ္၍ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ေနရာအသီးသီး မွလာေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ စုစုေပါင္း (၅၃)ဖြဲ႕ကုိ ဆြဲေဆာင္ၿပီး ပါဝင္လာပါသည္။ ၎အနက္၊ ေက်ာင္း(၁၆)ခုမွ အဖြဲ႕(၂၅)ဖြဲ႕၊ ကလပ္(၂၅)ခုမွ အဖြဲ႕(၂၇)ဖြဲ႕ကုိ ပါဝင္၍ အားကစားသမ်ားမ်ား စုစုေပါင္း (၈၈၆)ေယာက္ ရွိပါသည္။ ယူနန္နယ္ခံ အဖြဲ႕(၃)ဖြဲ႕သည္ ၿပိဳင္ပြဲပါဝင္၍ ယူနန္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု တကၠသုိလ္သည္ လူငယ္ အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕၊ လူငယ္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ ႏွစ္မ်ိဳး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္၍ ကူမင္းၿမိဳ႕ နဂါးေလွအဖြဲ႕သည္ အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။

ထုိ႔ျပင္၊ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရာတြင္ လူေတြသည္ ေစာင္ဟုိင္ေရကာတာသုိ႔ အခမဲ့ၾကည့္႐ႈ ႏုိင္မည္၊ ကြန္းက်င္လမ္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အုပ္ခ်ဳပ္မည္ေၾကာင့္ လူေတြသည္ အမ်ားပုိင္ယာဥ္ျဖင့္ သြားႏုိင္မည္။

ၿပိဳင္ပြဲအစီအစဥ္

ကြင္းဖြင့္ပြဲ အစမ္းေလ့က်င့္ျခင္း၊ အတန္းတက္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၉ရက္ေန႔ က်င္းပမည္။

ၿပိဳင္ပြဲစလံုး၏ အတန္းတက္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၀ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္းတြင္ က်င္းပ၍ အစမ္းၿပိဳင္ပြဲ၊ ဆီမီးဖုိင္နယ္ပြဲကုိ ညေန က်င္းပမည္။

ကြင္းဖြင့္ပြဲ၊ လည္ပတ္ျခင္း၊ ဖုိင္နယ္ပြဲ၊ ဆုခ်ီးျမႇင့္အခမ္းအနား စသည္တုိ႔ကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၁ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္းတြင္ က်င္းပမည္။

အယ္ဒီတာ: ပုိ႔အီစံ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္