ကူမင္းတိန္ခ်ီးကန္တြင္ ႏုိဝင္ဘာလ မွစ၍ ငါးဖမ္း ခြင့္မျပဳ

2018-11-07 16:08 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ကူမင္းတိန္ခ်ီးကန္တြင္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔ ၁၈နာရီ မွစ၍ ငါးဖမ္းခြင့္မျပဳခ်ိန္သုိ႔ ဝင္ေရာက္သည္ ၁ရက္ေန႔ ကူမင္းၿမိဳ႕ တိန္ခ်ီးကန္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ သတင္းအရ သိရွိရခဲ့ပါသည္။

တိန္းခ်ီးကန္ထဲမွ တံငါလုပ္ငန္း သယံဇာတပစၥ္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းသုိမွီး၍ ေရေၾကာင္း၏ ဇီဝလကၡဏာ ညီမွ်ျခင္းကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ တိန္ခ်ီးကန္ ငါးဖမ္းခ်ိန္သည္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔ ၁၈နာရီအထိ ၿပီးဆံုး၍ တိန္ခ်ီးကန္သည္ ငါးဖမ္းခြင့္မျပဳခ်ိန္သုိ႔ တရားဝင္ ဝင္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။ ဤအခ်ိန္ကာလအတြင္း ဖမ္းျခင္းလုပ္ငန္း စလံုးကုိ ခြင့္မျပဳ၍ ငါးသားေပါက္မ်ားကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ဒုတိယဆယ္ရက္ပတ္ မွစ၍ ထည့္သြင္းမည္။

ဤႏွစ္ တိန္ခ်ီးကန္တြင္ ငါးဖမ္းခြင့္ျပဳသည့္ အရက္(၄၀)အတြင္း ငါးၾကင္း၊ ငါးကြန္းညႇပ္၊ ငါးသုိင္းဝမ္းျဖဴမ်ဳိး၊ ႏႈတ္ေကာ့ေရခ်ဳိငါး၊ ငါးေခါင္းပြ စသည့္ အႀကီးစား စီးပြားေရးငါးမ်ား စုစုေပါင္း အတန္(၂၅၂၀)၊ ေငြေရာင္ငါး(၁၂၁)တန္၊ ပုစြန္(၁၉၅)တန္ကုိ ဖမ္းခဲ့ပါသည္။ ငါးဖမ္းခ်ိန္အတြင္း ဖမ္းျခင္းလံုျခံဳေရးကုိ ခုိင္မာစြာ အာမခံေပးရန္အတြက္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ က်င့္သံုးေရးရံုးသည္ ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ (၁၁၅၉)အုပ္ကုိ ထုတ္ေပး၍ တရားဥပေဒ က်င့္သံုးေရးဘုတ္မ်ား (၁၁၆)စင္း၊ ေမာ္ေတာ္ကား(၁၃)စီး၊ လူ(၃၄၆)ေယာက္ကုိ ေစလႊတ္၍ ပိတ္ပင္ထားေသာ စက္ေခါင္(၂၆)ခု၊ ပုိက္ကိရိယာ (၃၄၇)ေစာင္ကုိ သိမ္းယူရရွိ၍ လူ(၃၆)ေယာက္ကုိ အေရးယူ ခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ပုိ႔အီစံ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္