ေရာင္စံုယူနန္ ကာလန္ဖိန္ေတာ္ ႏုိင္ငံတကာ စက္ဘီးၿပိဳင္ပြဲကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၃ရက္ေန႔ စတင္က်င္းပ

2018-11-07 11:18 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ပုိ႔အီစံ) ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ေရာင္စံုယူနန္ ကာလန္ဖိန္ေတာ္ ႏုိင္ငံတကာ စက္ဘီးၿပိဳင္ပြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ ၃ရက္ေန႔ မန္စီၿမိဳ႕၌ စတင္က်င္းပ ခဲ့ပါသည္္၊ ႏုိင္ငံ၊ ေဒသ(၂၆)ခုႏွင့္ ျပည္တြင္း ျပည္နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕(၂၈)ခု မွလာသည့္ အားကစားသမားမ်ား (၁၄၄၁)ေယာက္ကုိ ဆြဲေဆာင္၍ ၿပိဳင္ပြဲပါင္ လာခဲ့ပါသည္။

ဤအႀကိမ္ တယ္ဟံုျပည္နယ္ခြဲ၌ ၿပိဳင္ပြဲႏွစ္ခုရွိ၍ မန္စီၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ေရႊလီၿပိဳင္ပဲြ ပါဝင္ပါသည္၊ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရာတြင္ မန္စီၿမိဳ႕၊ ေရႊလီၿမိဳ႕ႏွင့္ လံုခြၽန္ၿမိဳ႕ထဲမွ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္မည္၊ လူမ်ားသည္ ခရီးထြက္ခ်ိန္ လမ္ေၾကာင္းကုိ ႀကိဳတင္ေရြးခ်ယ္၍ ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕ စီမံခန႔္ခြဲသူမ်ား၏ ကြပ္ကဲျခင္းကုိ အသိတရားႏုိးၾကားစြာျဖင့္ လုိက္နာ၍ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စနစ္ကုိ အတူတကြ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရမည္ အသိေပးပါသည္။

ကာလန္ဖိန္ေတာ္ ႏုိင္ငံတကာ စက္ဘီးၿပိဳင္ပြဲကုိ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္၌ စတင္က်င္းပ ၿပီးေနာက္ ေလးႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ပါၿပီ၊ ယခင္ကထက္ ဤႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲ၏ ေျပးလမ္းသည္ မန္စီ၊ ေရႊလီႏွင့္ ထိန္ခ်ံဳးကုိ သစ္သြင္တုိးမ်ားလာ၍ တလီႏွင့္ လစ္က်န္း (၂)ေနရာကုိ ႁခြင္းခ်န္၍ ၿပိဳင္ပြဲခရီးစဥ္ စုစုေပါင္း ကီလုိမီတာ(၇၀၀) ရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ၿပိဳင္ပြဲ အခ်က္အလက္လည္း ေျပာင္းလဲမႈရွိ၍ တစ္ဦးခ်င္း အခ်ိန္တြက္ၿပိဳင္ပြဲကုိ မန္စီၿပိဳင္ပြဲထဲသုိ႔ သစ္သြင္ ထည့္သြင္း ပါသည္။

ဤအႀကိမ္ စက္ဘီးၿပိဳင္ပြဲကုိ္ အားကစားသမားမ်ား (၁၄၄၁)ေယာက္သည္္ နာမည္စာရင္း ေပးသြင္း၍ ပါ၀င္ပါသည္၊ ၎အနက္၊ အားကစားသမားမ်ား (၉၄၅)ေယာက္သည္ ၿပိဳင္ပြဲခရီးစဥ္တစ္ခုလံုးကုိ ပါ၀င္၍ သူတုိ႔အထဲတြင္ အားကစားသမား (၇၀၉)ေယာက္သည္ တာေဝးခရီးစဥ္တစ္ခုလံုးကုိ ပါ၀င္၍ (၂၃၆)ေယာက္သည္ တာတုိခရီးစဥ္တစ္ခုလံုးကုိ ပါ၀င္ပါသည္။ ဤအားကစားသမားမ်ား (၉၄၅)ေယာက္သည္ လာမည့္တစ္ပတ္အတြင္း တယ္ဟံုမွ စက္ဘီးစီး၍ ထြက္ခြာၿပီး ထိန္းခ်ံဳး ေကာင္လီကုန႔္ေတာင္သုိ႔ သြားေရာက္ ၿပီးေနာက္ စန္းေတာင္၊ အယ္ကန္ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး လစ္က်န္း ယိလံုဆီးႏွင္းေတာင္၌ ၿပိဳင္ပြဲ ၿပီးဆံုး၍ ခရီးစဥ္တစ္ခုလံုးသည္ ကီလုိမီတာ(၇၀၀)ခန႔္ ရွိပါသည္။ က်န္းသည့္ အားကစားသမားမ်ား (၄၉၆)ေယာက္သည္ မန္စီၿမိဳ႕၊ ေရႊလီၿမိဳ႕၊ ထိန္ခ်ံဳးၿမိဳ႕၊ တလီၿမိဳ႕၊ လစ္က်န္းၿမိဳ႕၏ ၿပိဳင္ပြဲခြဲကုိ ခြဲျခား ပါ၀င္ပါသည္။

မန္စီၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ေရႊလီၿပိဳင္ပြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ ၄ရက္ေန႔ႏွင့္ ၅ရက္ေန႔တြင္ ခြဲျခားက်င္းပ၍ ၿပိဳင္ပြဲ အဆင္ေျပ က်င္းပရန္အတြက္ တယ္ဟံုျပည္နယ္ခြဲ ျပည္သူ႔အစုိးရသည္ သေဘာတူ ျခင္းအားျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရာ ေျပလမ္းမ်ားကုိ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းကုိ ေဆာင္းရြက္မည္ ဆံုးျဖတ္၍ ေရႊလီ၊ မန္စီ၊ လံုခြၽန္ထဲမွ လမ္းမႀကီးမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္