ဒသမအႀကိမ္ေျမာက္ မဟာမဲေခါင္ေဒသ လူထုက်န္းမာေရး ညီလာခံကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့

2018-11-07 10:22 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ပုိ႔အီစံ)  ကူမင္း ေဆးတကၠသုိလ္ တည္ေထာင္ျခင္း (၈၅)ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲ တစ္ခုအျဖစ္ ဒသမအႀကိမ္ေျမာက္ မဟာမဲေခါင္ေဒသ လူထုက်န္းမာေရး ညီလာခံကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂ရက္ေန႔တြင္ ဤတကၠသုိလ္၏ ခ်န္ကုန္ေက်ာင္းခြဲ၌ က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ ဤအႀကိမ္ ညီလာခံသည္ “က်န္းမာေရး တရားမွ်တျခင္းႏွင့္ အခက္အခဲ ရင္ဆုိင္ျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ထုိင္း၊ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္၊ လာအုိ စသည့္ မဟာမဲေခါင္ေဒသမွ ႏုိင္ငံျခား ပါရဂူမ်ား၊ ျပည္တြင္း လူထုက်န္းမာေရး ပါရဂူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လူငယ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား စုစုေပါင္း အေယာက္(၃၀၀)ေက်ာ္ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပ ပါရဂူမ်ားသည္ က်န္းမာေရး တရားမွ်တျခင္း၊ ရပ္ကြက္ က်န္းမာေရး၊ မကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ အေျခအေနမ်ား၊ ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါကုိ ႀကီးၾကပ္ တုိင္းထြာျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္္ျခင္း၊ က်န္းမာေရး မူဝါဒႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲျခင္း၊ က်န္းမာေရး လူစြမ္းအား အရင္းအျမစ္၊ လူထုက်န္းမာေရး၏ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေခါင္းစဥ္(၇)ခု ႏွင့္ပတ္သက္၍ ညီလာခံတြင္ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားျဖင့္ မိန႔္ခြန္းေျပားၾကား၍ ေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသည္။

ဤႏွစ္ ကူမင္းေဆးတကၠသုိလ္ တည္ေထာင္ျခင္း (၈၅)ႏွစ္ပတ္လည္ ျဖစ္၍ ဤေက်ာင္းထဲမွ လူထုက်န္းမာေရး ေကာလိပ္ တည္ေထာင္ျခင္း (၄၀)ႏွစ္ပတ္လည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ လူူထုက်န္းမာေရး ဘာသာရပ္သည္ ကူမင္းေဆးတကၠသုိလ္၏ အားသာမႈႏွင့္ ထူးျခားခ်က္ ရွိေသာ ဘာသာရပ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ၌ နာမည္ေက်ာ္ေစာ ပါသည္။ အခ်ိန္ၾကာရွည္ကာလတြင္ လူထုက်န္းမာေရး ေကာလိပ္သည္ ေကာ္လိပ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ား အၾကားမွ ႏုိင္ငံတကာ ဖလွယ္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တြန္းအားေပး၍ ေဒသတြင္း က်န္းမာေရး ျပႆာနာမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္၍ ေဒသတြင္း ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လူထုက်န္းမာေရး လူခြၽန္မ်ားကုိ ေမြးထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။

၂၀၀၉ခုႏွစ္ မွစ၍ မဟာမဲေခါင္ေဒသ လူထုက်န္းမာေရး ညီလာခံကုိ ႏွစ္တုိင္း တစ္ႏုိင္ငံသည္ အလွည့္က်၍ ဦးစီးက်င္းပ လ်က္ရွိသည္။ မဟာမဲေခါင္ေဒသ လူထုက်န္းမာေရး ကြန္ရက္ထဲမွ တစ္ခုတည္းေသာ တရုတ္ေက်ာင္း အျဖစ္ ကူမင္း ေဆးတကၠသုိလ္သည္ ညီလာခံကုိ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ က်င္းပ၍ ကူမင္း ေၾကညာစာတမ္းကုိ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္