ထိန္ခ်ံဳး ႏုိင္ငံတကာ မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၅ရက္ေန႔ က်င္းပမည္

2018-11-06 11:32 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

153249_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ထိန္ခ်ံဳး ႏုိင္ငံတကာ မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၅ရက္ေန႔ ထိန္ခ်ံဳးၿမိဳ႕ ေဝေဇ့ကြန္းခ်မ္းကြင္းျပင္၌ က်င္းပ၍ မာရသြန္၊ မာရသြန္မွ လက္ဆင့္ကမ္းေျပးပြဲ၊ ထက္ဝက္မာရသြန္၊ (၁၀)ကီလုိမီတာျပးပြဲ၊ (၆)ကီလုိမီတာေျပးပြဲႏွင့္ (၁)ကီလုိမီတာ မီးသားစုေျပးပြဲ အစီအစဥ္(၆)ခုကုိ ပါဝင္မည္။

153248_500x500

ခန႔္မွန္းခ်က္အရ ဤအႀကိမ္ ထိန္ခ်ံဳး ႏုိင္ငံတကာ မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပဲြကုိ ပါဝင္မည့္သူ အေယာက္ (၁.၅)ေသာင္း ရွိပါသည္၊ ၎အနက္၊ မာရသြန္ကုိ လူအေယာက္ (၁.၅)ေထာင္သည္ ပါဝင္၍ အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ ႏွစ္ဖြဲ႕ကုိ ခြဲျခား၍ ေရွ႕အေယာက္(၃၀)ကုိ ေရြးခ်ယ္လက္ခံ၍ အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕တုိ႔၏ ပထမဆု၏ ဆုေငြ အယြမ္(၂)ေသာင္း ရွိပါသည္။ မာရသြန္မွ လက္ဆင့္ကမ္းေျပးပြဲကုိ အဖြဲ႕(၅၀)၊ လူအေယာက္(၂၀၀)သည္ ပါဝင္၍ ေရွ႕(၆)ေယာက္ကုိ ေရြးခ်ယ္လက္ခံ၍ ပထမဆု၏ ဆုေငြ အယြမ္(၆)ေထာင္ ရွိပါသည္။ ထက္ဝက္မာရသြန္ကုိ လူအေယာက္ (၃.၅)ေထာင္သည္ ပါဝင္၍ အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ ႏွစ္ဖြဲ႕ကုိ ခြဲျခား၍ ေရွ႕အေယာက္(၂၀)ကုိ ေရြးခ်ယ္လက္ခံ၍ အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕တုိ႔၏ ပထမဆု၏ ဆုေငြ အယြမ္(၈)ေထာင္ ရွိပါသည္။ (၁၀)ကီလုိမီတာျပးပြဲကုိ လူအေယာက္ (၃)ေထာင္သည္ ပါဝင္၍ အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ ႏွစ္ဖြဲ႕ကုိ ခြဲျခား၍ ေရွ႕(၈)ေယာက္ကုိ ေရြးခ်ယ္လက္ခံ၍ အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕တုိ႔၏ ပထမဆု၏ ဆုေငြ အယြမ္(၃)ေထာင္ ရွိပါသည္။ (၆)ကီလုိမီတာေျပးပြဲကုိ လူအေယာက္ (၅.၅)ေထာင္သည္ ပါဝင္၍ (၁)ကီလုိမီတာ မီးသားစုေျပးပြဲကုိ အဖြဲ႕(၄၀၀)၊ လူအေယာက္ (၁.၃)ေထာင္သည္ ပါဝင္မည္။

153250_500x500

ေျပးလမ္းသည္ ဟယ္ရႊင့္ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕၊ ယူနန္အေနာက္ပုိင္း ခုခံတုိက္ခုိက္ေရး အထိမ္းအမွတ္တုိက္ စသည့္ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝေသာ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ တရားနည္းလမ္းက်စြာ ဆက္သြက္၍ ေျပးလမ္းတစ္ခုလံုး၏ သဘာဝ႐ႈခင္းမ်ားသည္ သာယာၿပီး သမုိ္င္း ေရွးေဟာင္းအႂကြင္းအက်န္ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝ၍ အားကစား၊ ခရီးသြားလာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ေရာေႏွာေပါင္းစပ္၍ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝေသာ ရပ္ဝန္းထူးျခားခ်က္မ်ားႏွင့္ လူမႈထူးျခားခ်က္မ်ားကုိ ရွိ၍ ထိန္ခ်ံဳးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ျပ၊ ဇီဝလကၡဏာ၊ အားကစား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၏ အလွကုိ အျပည့္အဝ ျပသႏုိင္မည္။

153251_500x500

ထုိ႔ျပင္၊ မာရသြန္၊ ထက္ဝက္မာရသြန္ကုိ ပါဝင္သည့္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားသည္ ဟယ္ရႊင့္၊ ေရပူစမ္း၊ မီးေတာင္၊ ရင္ရွင့္ေက်းရြာ၊ ေဘဟုိင္ကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၃ရကေန႔မွ ၂၇ရက္ေန႔အထိ အခမဲ့ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈ၍ သူတုိ႔၏ အိမ္သူအိမ္သား မ်ားသည္လည္း ေစ်းေလွ်ာ့ျခင္းကုိ စံစားႏုိင္မည္။

153255_500x500

ထိန္ခ်ံဳး ႏုိင္ငံတကာ မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲ (၃)ႀကိမ္ကုိ ၂၀၁၅ခုႏွစ္မွ အခုအထိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ပါၿပီ။ ဤအႀကိမ္ၿပိဳင္ပဲြကုိ တရုတ္ေျပးခုန္ပစ္အသင္း၊ ယူနန္ျပည္နယ္ အားကစားဦးစီးဌာန၊ ေပါင္စန္းၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔အစုိးရ၊ ထိန္ခ်ံဳးၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔အစုိးရ တုိ႔သည္ အတူတူ ဦးစီးက်င္းပမည္။

အယ္ဒီတာ: ပုိ႔အီစံ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္