ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ “ေရာင္စံုယူနန္၊ ထုိင္ဝမ္၌ ခ်ိန္းထားျခင္း” ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈကုိ ဒီဇင္ဘာလ က်င္းပမည္

2018-10-31 16:07 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ “ေရာင္စံုယူနန္၊ ထုိင္ဝမ္၌ ခ်ိန္းထားျခင္း” ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈကုိ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၈ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၀ရက္ေန႔အထိ ထုိင္ဝမ္း ေကာင္းရႊံၿမိဳ႕ ဖုိကြန္းေတာင္ ဗုဒၶ အထိမ္းအမွတ္တုိက္၊ ထုိင္ဝမ္ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈသကၠသုိလ္ စသည့္ေနရာမ်ား၌ က်င္းပမည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ “ေရာင္စံုယူနန္၊ ထုိင္ဝမ္၌ ခ်ိန္းထားျခင္း” ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈသည္ “တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈကုိ ထြန္းကားေအာက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူး ေႏြဦးပြဲေတာ္ကုိ အတူတူ ေထာပနာျပဳျခင္း” ေခါင္းစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ လႈပ္ရွားမႈ က်င္းပရာတြင္ ယူနန္ခရီးသြားလာေရး မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲ၊ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထုိင္ဝမ္ေရလက္ၾကား ႏွစ္ဖက္ကမ္း တရုတ္ လက္ဖက္ေျခာက္ ယဥ္ေက်းမႈဖုိရမ္ႏွင့္ ယူနန္-ထုိင္ဝမ္ ဖလွယ္သည့္ လက္ဖက္ပြဲ၊ ယူနန္ လက္ေရးလက္သားႏွင့္ ပန္းခ်ီလက္ရာ၊ ဓာတ္ပံု အႏုပညာျပပြဲ၊ ယူနန္ထူးျခားေသာ အစားအစား ယဥ္ေက်းမႈပြဲ စသည့္ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်င္းပ၍ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈကုိ တင္ျပဆက္ခံၿပီး ထုိင္ဝမ္ေရလက္ၾကား ႏွစ္ဖက္ကမ္း ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိ တုိးျမႇင့္မည္။

“ေရာင္စံုယူနန္၊ ထုိင္ဝမ္၌ ခ်ိန္းထားျခင္း” ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈကုိ ဤႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၁၈ရက္ေန႔အထိ ထုိင္ဝမ္း ဖုိကြန္းေတာင္ ဗုဒၶ အထိမ္းအမွတ္တုိက္၌ ပထမဦးဆံုး က်င္းပ၍ စုစုေပါင္း လႈပ္ရွားမႈ (၈၈)ခုကုိ က်င္းပ ခဲ့ပါသည္၊ ၎အနက္၊ ယူနန္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အဝတ္တန္ဆာ ျပပြဲႏွင့္ သိမ္ေမြ႕နက္နဲေသာ ယဥ္ေက်းမႈျပပြဲသည္ ယူနန္လူမ်ဳိးအမ်ဳိးမ်ဳိး၏ ရုိးရာ အဝတ္တန္ဆာမွ ထူးျခားခ်က္မ်ားကုိ စုစည္းျပသ၍ ဖူအယ္လက္ဖက္ရည္ကုိ ျမည္းၾကည့္ျခင္း၊ လက္ဖက္ရည္ေဖ်ာ္နည္း ျပသျခင္းႏွင့္ ယူနန္အမ်ဳိးသား ယဥ္ေက်းမႈ အဆုိအက ျပသျခင္းကုိလည္း လက္ေတြ႕ရွိ၍ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝေသာ လႈပ္ရွားမႈနည္းလမ္းမ်ားသည္ ထုိင္ဝမ္လူမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ေနရာအသီးသီးမွ ခရီးသည္မ်ား ႏွစ္သက္ခံ၍ လူအေယာက္ (၂)သိန္းခန႔္ကုိ ဆြဲေဆာင္ၿပီး ၾကည့္႐ႈသြား ခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္