(၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-ဗီယက္နမ္(ဟယ္ခုပ္) နယ္စပ္ စီးပြားေရး ကုန္စည္ျပပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၄ရက္ေန႔ ဟယ္ခုပ္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္

2018-10-31 08:54 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ၂၀၁၈ခုႏွစ္ (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-ဗီယက္နမ္(ဟယ္ခုပ္) နယ္စပ္ စီးပြားေရး ကုန္စည္ျပပြဲ သတင္းရွင္းလင္းပြဲကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ မန္စီၿမိဳ႕၌ က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-ဗီယက္နမ္(ဟယ္ခုပ္) နယ္စပ္ စီးပြားေရး ကုန္စည္ျပပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၄ရက္ေန႔မွ ၈ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္ သတင္းအရ သိရွိရပါသည္။

တရုတ္၊ ဗီယက္နမ္ ဟယ္ခုပ္-ေလာင္က်ိန္း နယ္စပ္ စီးပြားေရး ကုန္စည္ျပပြဲသည္ အခုအထိ (၁၇)ႏွစ္ ရွိပါၿပီ၊ နယ္စပ္ စီးပြားေရး ကုန္စည္ျပပြဲသည္ တရုတ္ဟယ္ခုပ္ခရုိင္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ေလာင္က်ိန္းျပည္နယ္တုိ႔ နယ္စပ္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ အမည္ကတ္ျပား တစ္ေစာင္ ျဖစ္လာ တရုတ္ ဗီယက္နမ္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံအသီးသီး မွအၾကား ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ၊ ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္္မႈ၏ ျပင္ညီစင္ ျဖစ္လာသည့္အျပင္ အခုဆေလာ ယူနန္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ေဒသတြင္ အတုိင္းအတာ အႀကီးဆံုး၊ အက်ဳိးေက်းဇူး ပုိေကာင္းေသာ၊ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိေသာ ေပါင္းစည္း ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာပြဲလည္း ျဖစ္လာပါသည္။

နယ္စပ္ စီးပြားေရး ကုန္စည္ျပပြဲကုိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျခင္းသည္ ဆိပ္ကမ္း၏ ရုပ္ပံုလႊာကုိ ေျမွာက္တင္ျခင္း၊ နယ္စပ္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးကုိ တုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈကုိ တုိးျမင့္ျခင္း၊ နယ္စပ္ေဒသ တံခါးဖြင့္ျခင္းကုိ တုိးခ်ဲ႕ျခင္းအတြက္ အက်ဳိးရွိ ပုိမ်ားသည့္ ကုန္သည္မ်ားသည္ ဟယ္ခုပ္ကုိ နားလည္ေစျခင္း၊ သိျမင္ေစျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွေစ တရုတ္ ဗီယက္နမ္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဇုန္ ပုိမုိလ်င္ျမန္စြာ တည္ေဆာက္ရန္ တြန္းအားေပးမည္။ ဤအႀကိမ္ နယ္စပ္ စီးပြားေရး ကုန္စည္ျပပြဲကုိ ဟယ္ခုပ္ ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ က်င္းပ စင္တာသည္ ျပသမႈ၊ အစည္းအေဝး၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊ အစားအေသာက္၊ အပန္းေျဖ စသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိပါသည္။

ဤႏွစ္ နယ္စပ္ စီးပြားေရး ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ အခန္းထဲျပေနရာ အခု(၁၅၀၀) စီစဥ္မည္။ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္း ကုန္သည္မ်ားအျပင္ ခ်ံဳခ်င့္ၿမိဳ႕ စသည့္ ျပည္နယ္ပတ္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ဗီယက္နမ္၊ ကုိရီးယား၊ အာဖရိကတုိက္ ႏုိင္ငံတစ္ခ်ဳိ႕ မွလာေသာ ကုန္သည္မ်ားသည္လည္း ပါ၀င္လာမည္။ ထုိအခါတြင္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ ကြင္းဖြင့္ပဲြ အခမ္းအနားႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျပသျခင္းႏွင့္ ခင္းက်င္းျပသေရာင္းျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ တရုတ္ယူနန္ျပည္နယ္- ဗီယက္နမ္ ေလာင္က်ိန္းျပည္နယ္ ႏွစ္ျပည္နယ္ အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ယဥ္ေက်းစြာ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” ဟယ္ခုပ္ တံခါးဖြင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဖုိရမ္၊ တရုတ္ ဗီယက္နမ္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လုပ္ငန္း ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ စီမံကိန္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း အခမ္းအနား၊ တရုတ္ ဗီယက္နမ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမူဝါဒကုိ ျပန္ၾကားျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ စီမံကိန္း မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲ စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်င္းပမည္။ ထုိ႔ျပင္၊ နယ္စပ္ စီးပြားေရး ကုန္စည္ျပပြဲ က်င္းပရာတြင္ ဟယ္ခုပ္ခရုိင္ ရုိးရာ "ဖန္ဝမ္ပြဲေတာ္"ကုိလည္း ေရာင္ဆမ္းေက်းရြာ ဖန္ဝမ္ရင္ျပင္၌ က်င္းပမည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္