ႏုိ္င္ငံျခား အင္တာနက္မိတ္ေဆြမ်ားသည္ ယူနန္ဟင္းလ်ာမ်ား ျမည္းၾကည့္ပြဲကုိ ခ်ီးက်ဴးေထာပနာျပဳခဲ့

2018-10-31 15:57 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

225161_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) Kunming Information Hub သတင္းဌာန “ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ကူမင္းႏွင့္ ယူနန္ကုိ ၾကည့္ျခင္း”မွ ပထမအႀကိမ္ လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ယူနန္ဟင္းလ်ာမ်ား ျမည္းၾကည့္ပြဲကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၂၈ရက္ေန႔ ေလာင္လ်န္ အေနာက္ေတာင္ပုိင္း ရုိးရာထမင္းဆုိင္၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ စုိင္လံုကြန္ျမဴနီတီျဖင့္ စုေဆာင္းသည့္ ႏုိင္ငံျခားသား (၁၀)ေယာက္သည္ အတူတေပ်ာ္တပါးဆံုစည္း၍ ယူနန္ဟင္းလ်ာမ်ားကုိ သင္ၾကားခ်က္ျပဳတ္ၿပီး အျပန္အလွန္ ကစားေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္၍ ေကာင္းမြန္ေသာ အစားအစာ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးစဥ္ တစ္ေထာက္ကုိ ခံစားခဲ့ပါသည္။

ဤအႀကိမ္ ယူနန္ဟင္းလ်ာမ်ား ျမည္းၾကည့္ပြဲသည္ ယူနန္အစားအစာကုိ ၾကားခံအျဖစ္ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကမၻာတုိ႔အၾကား အစားအေသာက္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္သည့္ တံတား တစ္ခုကုိ ထုိးထားပါသည္။ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ရုိးသာ ယူနန္သေရစာကုိ ခ်က္တတ္ရံုသာမက ကုိယ္စားလွယ္ျပဳႏုိင္သည့္ ယူနန႔္ဟင္းလ်ာမ်ားကုိ ျမည္းၾကည့္၍ ႂကြယ္ဝေပါမ်ားေသာ ယူနန႔္ ရုိးရာဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ သဘာဝအေျခအေနကုိ ခံစားခဲ့ပါသည္။

225163_500x500

225165_500x500

ယူနန္ဟင္းလ်ာကုိ သင္ၾကားခ်က္ျပဳတ္ ဟင္းလ်ာကုိ မ်က္လံုးပိတ္ၿပီး မွန္းၾကည့္စမ္း

ႏုိင္ငံျခားသား (၁၀)ေယာက္သည္ လႈပ္ရွားမႈက်င္းပရာေနရာသုိ႔ ထုိေန႔ ေစာေစာ ေရာက္လာ ခဲ့ပါသည္။ ဘုိင္လုိရုရွားလူ ဘုိင္ေဝရွင္၊ ျပင္သစ္လူ ေပ့ေပ့၊ မရီတုိ႔သည္ ဆႏၵအေလ်ာက္ နာမည္စာရင္းေပးသြင္း၍ စားဖုိမႉးလုိက္ၿပီး ယူနန္ဟင္းလ်ာတစ္ခုကုိ သင္ၾကားခ်က္ျပဳတ္ ခဲ့ပါသည္။

225164_500x500

ထုိ႔ျပင္၊ မာလီလူေရွ႕ခက္၊ ထုိင္းလူ ရင္းရင္းႏွင့္ ရုရွားလူနစက်ားတုိ႔သည္ လွပေသာ ဝအမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ လုိက္၍ တုိဟူးမ်ား စမ္းကင္ ခဲ့ပါသည္။

225160_500x500

တျခားလူသည္ ယူနန္ဟင္းလ်ာမ်ားကုိ သင္ၾကားခ်က္ျပဳတ္သည့္အခါ လာအုိလူ ခ်မ္ေမာ့သည္ ဦးထုပ္၊ မ်က္ႏွာဖံုး ေဆာင္းၿပီး မီးဖုိေခ်ာင္သုိ႔ ဝင္ေရာက္၍ လာအုိဟင္း ေရွာက္သီးျဖင့္ ငါးေပါင္းကုိ ခ်က္ျပဳတ္ ခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ယူနန္ဟင္းလ်ာသည္ လာအုိႏွင့္ မ်ားမ်ားတူေသာ္လည္း လာအုိႏုိင္ငံ၌ မိသားစုစလံုးသည္ ေရွာက္သီးျဖင့္ ငါးေပါင္းကုိ ခ်က္တတ္၍ ယူနန္၌ ဤလုိခ်က္သည္ အလြန္နည္းပါသည္ ေျပာခဲ့ပါသည္။

225158_500x500

လႈပ္ရွားမႈထဲတြင္ “ဟင္းလ်ာကုိ မ်က္လံုးပိတ္ၿပီး မွန္းၾကည့္စမ္း” ကစားေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ သီးျခားစီစဥ္ ခဲ့ပါသည္။ ခ်မ္ေမာ့သည္ အကဲျဖတ္ဆရာကုိ တာဝန္ခံ၍ က်န္ရစ္သည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ကုိယ္စီကုိယ္ငွ အဖြဲ႕ဖြဲ႕ၿပီးေနာက္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္ကုိ ေစလႊတ္ၿပီး မ်က္လံုးပိတ္ၿပီး ဟင္းလ်ာမ်ားကုိ မွန္းၾကည့္စမ္း ခဲ့ပါသည္။ ျပင္ဆင္ထားသည့္ ဟင္းလ်ာမ်ားသည္ ခ်မ္ေမာ့ခ်က္ျပဳတ္သည့္ ေရွာက္သီးျဖင့္ငါးေပါင္းႏွင့္ ဘုိင္ေဝရွင္၊ ေပ့ေပ့၊ မရီတုိ႔ ခ်က္ျပဳတ္သည့္ တုိင္အရသာ ႂကြက္နားရြက္မ်ားကုိ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

泰国的英英左边和法国的贝贝为他人的分享鼓掌。记者刘雄斌摄

ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ယူနန္ဟင္းလ်ာမ်ား၏ အရသာေကာင္းၿပီး အစားကုန္ၾကမ္း ေကာင္းသည္ ခ်ီးက်ဴးေထာပနာျပဳခဲ့

ရႊန္ေဝးဝက္ေပါင္ေျခာက္၊ မွ်စ္ခ်ဥ္ျဖင့္ အမဲသားေၾကာ္၊ ညႇပ္ေခါက္ဆြဲသုပ္၊ ပုိးေၾကာ္ စသည့္ ယူနန႔္ထူးျခားခ်က္ရွိေသာ ဟင္းလ်ာမ်ားသည္ ေန႔လည္၁၂နာရီ စားပြဲေပၚတြင္ တင္ထား၍ ႏုိင္ငံျခားသား (၁၀)ေယာက္သည္ ဤဟင္းလ်ာမ်ားကုိ ျမည္းၾကည့္ရင္းႏွင့္ ယူနန္အစားအစာႏွင့္ ကုိယ့္ဇာတိ၏ အစားအစာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

云南特色民俗菜肴炸虫子,外国友人吃了都说好吃。记者刘雄斌摄

ရွင့္ခက္မွာ ယူနန္ဟင္းလ်ာမ်ား ျမည္းၾကည့္ပြဲသည္ ယဥ္ေက်းမႈေက်ာ္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ပဲြ တစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပါသည္၊ ဤလႈပ္ရွားမႈမွတစ္ဆင့္ သူတုိ႔သည္ တုိင္လူမ်ဳိးအစားအစာ၊ ယီလူမ်ဳိး ပန္းထုိးထည္ႏွင့္ မတူေသာႏုိင္ငံမ်ား၏ မတူေသာ အစားအစာႏွစ္သက္မႈကုိ နားလည္ၿပိး ပညာ မ်ားမ်ားသင္တတ္ပါသည္ ယူဆခဲ့ပါသည္။ (၂)ႏွစ္ၾကာသည့္ အခ်ိန္ထဲတြင္ ရွင့္ခက္သည္ သြက္လက္ေသာ တရုတ္ဘာသာႏႈတ္ေျပာစကားကုိ ေျပာတတ္သည့္အျပင္ ယူနန္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိလည္း ခံစားေလ့လာ ပါၿပီ။ သူသည္ “ယူနန္သည္ ေကာင္းမြန္လွတဲ့ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္၊ လူမ်ဳိးအမ်ဳိးမ်ဳိး၏ ႂကြယ္ဝေပါမ်ားတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ ဒီေနရာမွာ ခံစားႏုိင္ပါတယ္။” ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

法国的贝贝和玛丽为大家献唱法文版两只老虎。记者刘雄斌摄

ျမန္မာလူ လီေဇ့ေခ်ာင္းသည္ ယူနန္ဟင္းလ်ာ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ စားဖူးေသာ္လွည္း ယူနန္ဟင္းလ်ာသည္ မူလအတုိင္းပင္ မကုန္ဆံုးႏုိင္ေသာ ညိႇ႔ႏုိင္စြမ္း ရွိ၍ ျမန္မာဟင္းႏွင့္ ကြာျခားခ်က္ သိပ္မရွိႏွင့္ ယူဆပါသည္။သူသည္ “ကြၽန္ေတာ္ ယူနန္ျပည္နယ္ကုိ အရမ္းႏွစ္သက္ပါတယ္၊ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ယူနန္ျပည္နယ္ဟာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားလဲ မ်ားတဲ့အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈကလဲ ထြန္းကားတယ္၊ စားစရာလဲ မ်ားတယ္၊ ၿပီးရင္ ရာသီဥတုကလဲ သာယာတယ္၊ လူေတြကလဲ ေဖာ္ေရြၾကတယ္။” ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

10位外国友人一起合影留念。记者刘雄斌摄

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္