ဟြန္ဟယ္ ယီလူမ်ဳိး ကတ္ေက်းညႇပ္ စကၠဴအလွပစၥည္းႏွင့္ ပန္းထုိးျခင္း ယဥ္ေက်းမႈ တင္ျပဆက္ခံျခင္း စခန္းကုိ ဖြင့္လွစ္

2018-10-30 14:27 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

224713_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ဟြန္ဟယ္ျပည္နယ္ခြဲ သိမ္ေမြ႕နက္နဲေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ကာကြယ္ေရးစင္တာ ယီလူမ်ဳိး ကတ္ေက်းညႇပ္ စကၠဴအလွပစၥည္းႏွင့္ ပန္းထုိးျခင္း ယဥ္ေက်းမႈ တင္ျပဆက္ခံျခင္း စခန္းဖြင့္ျခင္း အခမ္းအနားႏွင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ သိမ္ေမြ႕နက္နဲေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား နယ္လွည့္ခင္းက်င္းျပသျခင္း လႈပ္ရွားမႈကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၂၇ရက္ေန႔ နံနက္ခင္းတြင္ မန္စီၿမိဳ႕ ညီစူးၿမိဳ႕နယ္ တထုိင္ဇီေက်းရြာေကာ္မတီ၌ က်င္းပ ခဲ့ပါသည္၊ ေနရာအသီးသီး မွလာေသာ သိမ္ေမြ႕နက္နဲေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ တင္ျပဆက္ခံသူမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ားသည္ အႏွစ္သာရႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အစီအစဥ္ျဖင့္ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာ၏ ထူးျခားေသာ ညိႇ႔ႏုိင္စြမ္းကုိ ျပသ ခဲ့ပါသည္။ စီဖ်င္၏ ဟုိင္စုိက္သီခ်င္း၊ စီးကရက္ဗူးအက၊ မန္စီ ရွီးေဘလက္၏ ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ ေမာင္းတြဲအက စသည့္ ေဒသခံထူးျခားခ်က္ရွိေသာ အႏွစ္သာရႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ ခရီးသည္မ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ ခဲ့ပါသည္။

အထုအထိ၊ ဤယဥ္ေက်းမႈ တင္ျပဆက္ခံျခင္းစခန္း၏ တင္ျပဆက္ခံသူသည္ (၁၀၇)ေယာက္ ရွိ၍ ရုိးရာ ယီလူမ်ဳိးပန္းထုိးျခင္း ကြၽမ္းက်င္သည့္ အႏုပညာသည္မ်ား ရွိရံုသာမက ေခတ္မီပန္းထုိးျခင္း ကြၽမ္းက်င္သည့္ ငယ္ရြယ္သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားလည္း ရွိပါသည္၊ အမ်ဳိးသား အဝတ္တန္ဆာ ဒီဇုိင္းဆြဲခ်ဳပ္ျခင္း ကြၽမ္းက်င္သည့္ လက္မႈအႏုပညာသည္မ်ား ရွိရံုသာမက လက္မႈအလုပ္ ကြၽမ္းက်င္သည့္ ဆရာမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈ တင္ျပဆက္ခံစခန္းသည္ ညီစူးပန္းထုိးသည့္ ေရွးေဟာင္းအႏုပညာ အတြက္ ေလ့လာၿပီး စူးစမ္းရွာေဖြ၍ ေခတ္မီပန္းထုိးျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္သည့္ လက္မႈအႏုပညာသစ္ကုိ တူးေဖာ္၍ အဆန္းထြင္သူႏွင့္ ပန္းထုိးျခင္း တင္ျပဆက္ခံသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္၍ ယီလူမ်ဳိးလူငယ္မ်ားသည္ ပန္းထုိးျခင္း သိရွိနားလည္ျခင္း၊ သင္ၾကားျခင္း၊ ပါဝင္သည့္ စိတ္ဝင္စား ေစပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္