လူအေယာက္ (၁)ေသာင္းေက်ာ္သည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေဆြဖု ႏုိ္င္ငံတကာ တက္ဝက္ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ ပါဝင္ခဲ့

2018-10-30 14:23 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

224921_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ယူနန္-ေဆြဖု ႏုိင္ငံတကာ ထက္ဝက္ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၂၈ရက္ေန႔ ေဆြဖုခရုိင္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပ၍ တစ္ကမၻာလံုး (၆)ႏုိင္ငံ မွလာေသာ လူအေယာက္(၁.၃)ေသာင္းေက်ာ္သည္ ပါဝင္လာ ခဲ့ပါသည္။

ျပည္တြင္း တစ္ခုတည္းေသာ “ႏွစ္ကြင္းေျပးျခင္း” ျဖစ္သည့္ ထက္ဝက္ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္ ေဆြဖုႏုိင္ငံတကာ ထက္ဝက္ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ ၂၀၁၃ခုႏွစ္မွ အခုအထိ (၅)ႀကိမ္ေျမာက္ကုိ ဆက္လက္က်င္းပ၍ ႏုိ္င္ငံ(၄၀)ေက်ာ္မွ ႏုိင္ငံျခား အားကစားသမား အေယာက္(၂၀၀)ေက်ာ္ ပါဝင္သည့္ တာေဝးေျပးျခင္း အားကစားသမားမ်ားႏွင့္ ႏွစ္သက္သူမ်ား အေယာက္(၆)ေသာင္းေက်ာ္ကုိ ဆြဲေဆာင္ၿပီး ပါဝင္လာ ခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ေျပးခုန္ပစ္အသင္းသည္ ခ်ီးျမႇင့္သည့္ “ေၾကးတံဆိပ္ ၿပိဳင္ပဲြ”ကုိ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ရရွိ၍ “ေငြတံဆိပ္ၿပိဳင္ပြဲ”ကုိ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ရရွိ၍ “ေရႊတံဆိပ္ၿပိဳင္ပြဲ”ကုိ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့ပါသည္။

ဤႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲပါဝင္သူ၏ အေရအတြက္သည္ အႏွစ္ႏွစ္မ်ားတြင္ အႀကီးဆံုး အႀကိမ္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပင္ထန္စြာ အားၿပိဳင္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕၏ ခ်န္ပီယံသည္ ကင္ညာႏုိင္ငံ မွလာေသာ Edwin kepner Koch ျဖစ္၍ ေအာင္ခ်က္သည္ ၁နာရီ ၁မိနစ္ ၂၀စကၠန႔္ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕၏ ခ်န္ပီယံသည္ အီသီယုိးပီးယားႏုိင္ငံ မွလာေသာ Enes stirahondinka ျဖစ္၍ ေအာင္ခ်က္သည္ ၁နာရီ ၁၄မိနစ္ ၁၅စကၠန႔္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္း အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕၏ ပထမဆုသည္ မာေက်ာင္းက်န္း ျဖစ္၍ ေအာင္ခ်က္သည္ ၁နာရီ ၁၆မိနစ္ ၄၄စကၠန႔္ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕၏ ပထမဆုသည္ စီေဝကြၽင္း ျဖစ္၍ ေအာင္ခ်က္သည္ ၁နာရီ ၃၀မိနစ္ ၅၂စကၠန႔္ ျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္