တရုတ္-အာဆီယံေတာင္အာရွ ခရီးသြားေရး ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္လုပ္ငန္းဌာန ေခါင္းေဆာင္ ေလ့က်င္းေမြးထုတ္ေပးျခင္းကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕စတင္

2018-10-29 09:14 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) တရုတ္-အာဆီယံ ေတာင္အာရွ ခရီးသြားလာေရး ေခင္းေဆာင္ ႏွင့္ ခရီးသြားျခင္း လုပ္ငန္းဌာန ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ ေလ့က်င္းေမြးထုတ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္း ဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနားကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၂၃ရက္ေန႔တြင္ ယူနန္ ခရီးသြားျခင္း အလုပ္အကုိင္ ေကာလိပ္၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဘရူေန၊ ကေမၺာဒီးယား၊ လာအုိ၊ ျမန္မာ၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ သီရိလကၤာ၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံ(၈)ခုမွ ခရီးသြားျခင္း အစုိးရေခါင္းေဆာင္ ႏွင့္ ခရီးသြားျခင္းလုပ္ငန္း ဝန္ထမ္းတုိ႔ အေယာက္(၈၀)တုိ႔သည္ ယူနန္တြင္ (၁)လၾကာ ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ျခင္းကုိ လုပ္ေဆာင္ၿပီး တရုတ္ဘာသာကုိ စနစ္တက် စာသင္ျခင္း၊ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈကုိ ခံစားျခင္း၊ တရုတ္အေျခအေန ႏွင့္ ခရီးသြားျခင္း တုိးတက္ေသာ အေျခအေနကုိ နားလည္ပါသည္။

ဤအႀကိမ္ ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေပးျခင္း လႈပ္ရွားမႈသည္ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈ ခံစားျခင္း၊ တရုတ္ခရီးသြားျခင္း လုပ္ငန္းအေျခအေန၊ တရုတ္ဘာသာ အေျခခံ စာသင္ခန္း၊ တရုတ္ အမ်ဳိးသား ရုိးရာဓေလ့၊ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ေက်ာ္လႊာၿပီး ဖလွယ္ျခင္းတတ္ကြၽမ္းမႈ စသည့္ သင္ၾကားၿပီး ပုိ႔ခ်ခ်က္သင္တန္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ခရီးသြားျခင္း ေလ့လာျခင္း၊ ႏွင့္ လက္ေတြ႕ျခင္း စသည့္ နည္းလမ္း ရွိပါသည္။

ယခုတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္၌ ပညာေတာ္သင္ အေယာက္(၁.၈၈)ေသာင္း ရွိၿပီး တရုတ္တြင္ အဌမအဆင့္ တည္ရွိပါသည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ ယူနန္ ခရီးသြားျခင္း အလုပ္အကုိင္ ေကာလိပ္သည္ ထုိင္ႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္တကၠသုိလ္ ႏွင့္အျခား ႏုိင္ငံျခား တကၠသုိလ္၊ လုပ္ငန္းဌာန ႏွင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရါက္ပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္