ႏုိင္ငံျခား ပညာေတာ္သင္တုိ႔သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ကုိ ခ်ီးက်ဴးေထာပနာျပဳခဲ့

2018-10-29 09:09 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) အခုတေလာ၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ ပင္လယ္ရပ္ျခား ခ်စ္ၾကည့္ေရးအသင္းႏွင့္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔အစုိးရ ႏုိင္ငံျခားေရးရာ တရုတ္အုိဗာစီေရးရာရံုး တုိ႔သည္ "ႏုိင္ငံျခား ပညာေတာ္သင္တုိ႔သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ကုိ ၾကည့္ျခင္း" လႈပ္ရွားမႈကုိ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းက်င္းပ ယူနန္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု တကၠသုိလ္ ႏုိင္ငံတကာေကာလိပ္မွ (၂၃)ႏုိင္ငံမွ ပညာေတာ္သင္တုိ႔သည္ ပါဝင္ ခဲ့ပါသည္။

ႏုိင္ငံျခား ပညာေတာ္သင္တုိ႔သည္ က်င့္နင္ ေရွးေဟာင္းတိန္ႏုိင္ငံ ခရီးသြားလာေရး ယဥ္ေက်းမႈ နာမည္ေက်ာ္ၿမိဳ႕သုိ႔ အရင္လာေရာက္ ၿပီးေနာက္ ခ်မ္ကုမ္နယ္ေျမသုိ႔ သတင္းလုပ္ငန္းဇုန္ကုိ လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈ ခဲ့ပါသည္။ ကူမင္းၿမိဳ႕ ပင္လယ္ရပ္ျခား ခ်စ္ၾကည့္ေရးအသင္း တာဝန္ရွိသူသည္ သူတုိ႔အတြက္ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ တည္ေထာင္မႈ အေျခအေနမ်ားကုိ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ မိတ္ဆက္ ႏုိင္ငံျခား ပညာေတာ္သင္တုိ႔သည္ ကူးမင္းၿမိဳ႕ ျပန္ၾကားေရးဗီဒီယုိကုိ ၾကည္႐ႈၿပီး ကူမင္းၿမိဳ႕ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကုိ ေျပာဆုိၿပီး ကုိယ့္အၾကံမ်ားကုိလည္း ေပးခဲ့ပါသည္။

လာအုိႏုိင္ငံမွ လာေသာ ဆူးဖန္သည္ ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးကုိ ယူနန္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု တကၠသုိလ္ သင္ၾကား ႏွစ္ သူသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ကုိ လာေရာက္သည့္ တတိယႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ "ကူမင္းၿမိဳ႕က ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္တာ အလြန္ျမန္ပါတယ္၊ ခ်မ္ကုမ္ကုိ ခုတင္ဘဲ ေရာက္လာတဲ့အခါ ေနထုိင္တာ မလြယ္ကူ ခဲ့ပါတယ္၊ ယခု လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး လြယ္ကူပါတယ္၊ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလဲ ပုိၿပီး စည္ပင္သာယာ လာပါတယါ၊ ခ်မ္ကုမ္မွာ စိတ္တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ ေနထုိင္ၿပီး စာသင္ ႏုိင္ပါတယ္" တုိင္းျပည္ျပန္ၿပီးေနာက္ ပုိမ်ားေသာလူမ်ားအတြက္ ကူမင္းၿမိဳ႕ကုိ ျပန္ၾကားမည္ ေျပာဆုိ ခဲ့ပါသည္။

တရုတ္ျပည္သူ႔ ႏုိင္ငံေရးအတုိင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင့္ ကူမင္းၿမိဳ႕ေကာ္မတီ တာဝန္ရွိသူသည္ ႏုိင္ငံျခား ပညာေတာ္သင္တုိ႔သည္ စာသင္ရန္ စြဲစြဲၿမဲၿမဲထိန္းသိမ္းၿပီး အဆက္မျပတ္ တုိးတက္လုိ"ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု" အဆုိတင္သြင္းခ်က္ကုိ တက္ႂကြစြာ တံု႔ျပန္ၿပီး ေနာက္ေနာင္မွ စာသင္မႈႏွင့္ ဘဝထဲတြင္ သုေတသနပညာရပ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ဖလွယ္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသံတမန္အျဖစ္ လုပ္မည္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္