ေက်ာက္ေခ်ာပြဲကုိ ၃၁ရက္ေန႔ ရွိန္တ်ိန႔္ ရန္က်ိန္းၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ သြားေရာက္ပါဝင္၍ ႀကီးမားေသာ ေက်ာက္ေခ်ာကုိ အခမဲ့ျမည္းၾကည့္ႏုိင္မည္

2018-10-29 08:49 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

224333_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ရွိန္တ်ိန႔္ ေဟြလူမ်ဳိး ယီလူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ခရုိင္ "တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္သူလူထု ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာပြဲႏွင့္ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသား အစားအစာ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရးပြဲ" ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ က်င္းပရာေနရာခြဲ၌ က်င္းပသည့္ ရန္က်ိန္းၿမိဳ႕နယ္ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ ေက်ာက္ေခ်ာ အစားအစာ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရးပြဲကုိ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ရက္ေန႔မွ ႏုိဝင္ဘာလ ၂ရက္ေန႔အထိ ရန္က်ိန္းၿမိဳ႕နယ္ ရင္ျပင္၌ က်င္းပမည္။ ခရီးသည္မ်ားသည္ ရန္က်ိန္းၿမိဳ႕နယ့္ အႀကီးဆံုးေသာ ေက်ာက္ေခ်ာကုိ အခမဲ့ ျမည္းၾကည့္ႏုိင္မည္။

224335_500x500

အစားအစာ ယဥ္ေက်းမႈပြဲ၏ က်င္းပရာေနရာခြဲ အျဖစ္ ရန္က်ိန္းၿမိဳ႕နယ္သည္ ရန္က်ိန္း ရုိးရာ အစားအစာမ်ားကုိ နက္႐ႈိင္းစြာ တူေဖာ္ လူမ်ဳိးေမြးခ်င္းေပါက္ေဖာ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးသည္ အမ်ဳိးသား အစားအစာ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ဖလွယ္ရန္ ေခၚေဆာင္ၿပီး အမ်ဳိးသား စည္းလံုးေစရန္ တုိးျမႇင့္ ရန္က်ိန္းၿမိဳ႕နယ့္ ထူးျခားခ်က္ရွိေသာ အစားအစာမ်ားကုိ ျပန႔္ပြားျခင္းကုိ အေျခခံျပဳၿပီး ရန္က်ိန္းၿမိဳ႕နယ့္ ထူးျခားေသာ အစားအစာလုပ္ငန္း မ်ားသည္ တုိးတက္လာရန္ တြန္းအားေပးပါသည္။

လႈပ္ရွားမႈက်င္းပရာတြင္ ရန္က်ိန္းၿမိဳ႕နယ္သည္ ရုိးရာ ေက်ာက္ေခ်ာ လက္မႈအတတ္ပညာ တင္ျပဆက္ခံသူ (၂၇)ေယာက္၊ ထူးျခားေသာ အစားအစာ ထင္မင္းဆုိင္ႏွင့္ လယ္သမားအိမ္ အခု(၆၀)ေက်ာ္ကုိ ဖိတ္ေခၚ အစားအစာေစ်းကုိ ရန္က်ိန္းရင္ျပင္ တည္ခင္းၿပီး အစားအစာမ်ားကုိ ခင္းက်င္းျပသေရာင္းခ်ၿပီး ထူးျခားေသာ လယ္ထြက္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပန႔္ပြားမည္။ ထုိအခါတြင္ ခရီးသည္မ်ားသည္ ေက်ာက္ေခ်ာသုပ္၊ ေက်ာက္ေခ်ာေၾကာ္ စသည့္ ရုိးရာ ေက်ာက္ေခ်ာ အစားအစားမ်ားကုိ ျမည္းၾကည့္ႏုိင္ သည့္အျပင္ ဆိတ္ကင္၊ အမဲသားေျခာက္ စသည့္ ထူးျခားေသာ အစားအစာမ်ားကုိ ျမည္းၾကည့္ႏုိင္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းလည္း ခ်ဳိသည့္ သစ္သီးဝလံ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ ထူးျခားေသာ ေဒသခံ ထြက္ကုန္ပစၥည္း မ်ားကုိလည္း ဝယ္ယူႏုိင္မည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္