ကေမၺာဒီးယား Battambangျပည္နယ္မွ ဆရာအဖြဲ႕သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္လာၿပီး ပညာေရးဖလွယ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္

2018-10-27 09:05 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

222460_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ကေမၺာဒီးယား Battambangျပည္နယ္မွ ဆရာပညာေရး ဖလွယ္ျခင္းအဖြဲ႕သည္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ဖန္လြန္ရပ္ကြက္ ေရႊခန္းရြန္ မူလတန္းေက်ာင္း၌ ပညာေရးဖလွယ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

ကေမၺာဒီးယား ပညာေရး ဖလွယ္ျခင္းအဖြဲ႕သည္ ေရႊခန္းရြန္ မူလတန္းေက်ာင္း မီဒီယာ ကရိယာပစၥည္းျဖင့္ သင္ၾကားေပးျခင္းကုိ ၾကည့္႐ႈေလ့လာၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတုိ႔ ပန္းခ်ီရပ္ကြက္၊ လက္ေရးလက္သား ရပ္ကြက္၊ လက္မႈပစၥည္းကုိ ျပသရပ္ကြက္ စသည့္ေနရာကုိ ၾကည့္႐ႈလည္ပတ္၍ ေရႊခန္းရြန္ မူလတန္းေက်ာင္း ဆရာတုိ႔ႏွင့္ ကေမၺာဒီးယား ေက်ာင္းက သင္ၾကားေပးျခင္း ႏွင့္ ထူးျခားခ်က္ကုိ ဖလွယ္ပါသည္။

တရုတ္ ေက်ာင္းမ်ားသည္ သာယာလွၿပီး သင္ၾကားေပးျခင္း ပစၥည္းကရိယာ ျဖည့္စံုၿပီး ဆရာတုိ႔ သင္းေပးျခင္း၏ အရည္အခ်င္းေကာင္းမြန္ၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတုိ႔၏ စာသင္ေသာ ပစၥည္း ျဖည့္စံုၿပီး ဖလွယ္ျခင္းအာျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိ၍ တရုတ္ ကေမၺာဒီးယား ပညာေရး ကူညီျခင္းလုပ္ငန္းအားျဖင့္ တရုတ္ ေကာင္းမြန္သည့္ ပညာေရးစနစ္ကုိ ကေမၺာဒီးယား ထည္ေဆာက္ေသာ မာလ္တီီမီဒီယာ ႏွင့္ ကေလး အပန္းေျဖခန္းဘက္တြင္ သံုးၿပီး ကေမၺာဒီးယားမွ ဆရာတုိ႔သည္ ထိေရာက္စြာ သင္ၾကားေစကာ ကေလးတုိ႔ဘဝကုိ ႂကြယ္၀ေစသည္ဟု ကေမၺာဒီးယား ပညာေရး ဖလွယ္ျခင္းအဖြဲ႕ အဖြဲ႕၀င္ ထင္ပါသည္။

တရုတ္ စိတ္အားထက္သန္မႈ ႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈကုိ ပထမအႀကိမ္ ခံစားၿပီး ကေမၺာဒီးယားသည္ တရုတ္ "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု"အားျဖင့္ အက်ဳိးရရွိျခင္းကုိ ေက်းဇူးတင္ပါသည္ဟု ကေမၺာဒီးယား ပညာေရး ဖလွယ္ျခင္းအဖြဲ႕ အဖြဲ႕မုႈး Battambangျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ Veasnaေျပာပါသည္။

ေရႊခန္းရြန္ မူလတန္းေက်ာင္းသည္ ပထမအႀကိမ္ ႏုိင္ငံျခား ေက်ာင္းႏွင့္ ဖလွယ္ၿပီး စီးပြါးေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဦးစီးဌာန ေထာက္ခံေသာ လႈပ္ရွားမႈအားျဖင့္ ကေမၺာဒီးယား Battambang ျပည္နယ္မွ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေရရွည္ေသာ ဆရာသုေတသနပညာေရး ဖလွယ္သည့္ ျပင္ညီစင္ကုိ တည္ခင္းၿပီး ကေမၺာဒီးယား ႏွင့္ တရုတ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းေကာင္းမြန္သည့္ သင္းၾကားျခင္းကုိ ကမ္းလွမ္းပါသည္ဟု ေရႊခန္းရြန္ မူလတန္းေက်ာင္း တာဝန္ရွိသူ ေျပာပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္