၂၀၁၈ခုႏွစ္ ကူမင္းႏုိင္္ငံတကာ လက္ဖက္ေျခာက္လုပ္ငန္း ျပပြဲကုိ ဖြင့္လွစ္

2018-10-27 08:50 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ၂၀၁၈ခုႏွစ္ တရုတ္(ကူမင္း) ႏုိင္္ငံတကာ လက္ဖက္ေျခာက္လုပ္ငန္း ျပပြဲကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္းႏုိင္ငံတကာ အစည္းအေဝးစင္တာ၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

ဤအႀကိမ္ ျပပြဲ ျပသသည့္ အက်ယ္အဝန္းသည္ စတုရန္းမီတာ (၃)ေသာင္းရွိၿပီး ႏုိင္ငံတကာ စံျပျပေနရာ အခု(၁၅၀၀)၊ က်မ္းစာ ဖူအယ္ရံု၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ထင္ရွားေသာ လက္ဖက္ေျခာက္ ျပေနရာ၊ လက္ဖက္ရည္ပြဲသံုးကိရိယာ ျပေနရာစသည္တုိ႔ ခြဲ၍ ျပည္တြင္းျပည္ပ လုပ္ငန္းဌာနအခု (၈၀၀)ေက်ာ္ကုိ ဆြဲေဆာင္ၿပီး လက္ဖက္ေျခာက္၊ လက္ဖက္ရည္ပြဲသံုးကိရိယာ စသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပသပါသည္။

ျပပြဲတြင္ ယူနန္ ဇြန္းဆာ၊ လြန္ရန္စသည့္ ေဒသခံ ထင္ရွားေသာ လက္ဖက္ေျခာက္ လုပ္ငန္းဌာနမ်ား ႏွင့္ ယူနန္လက္ဖက္ေျခာက္ လက္ကားေစ်းသည္ ထုတ္ျပပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု" လက္ဖက္ေျခာက္-ျမင္း လမ္းေၾကာင္းေဟာင္း အေရာင္းအဝယ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဖလွယ္ျခင္းဖုိရမ္၊ ယူနန္ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ တုိးတက္မႈ ဖဖုိရမ္၊ ယူနန္ လက္ဖက္ေျခာက္ ခရီးသြားျခင္း လမ္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း စသည့္ လက္ဖက္ေျခာက္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈ အခု(၃၀)ေက်ာ္ က်င္းပပါသည္။

ဤအႀကိမ္ လက္ဖက္ေျခာက္လုပ္ငန္းျပပြဲသုိ ေအာကိတုိဘာလ ၂၉ရက္ေန႔အထိ က်င္းပၿပီး ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတုိ႔သည္ ျပပြဲကုိ အခမဲ့ လည္ပတ္ႏုိင္ပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္