စတုတၲအႀကိမ္ ယူနန္ေကာ္ဖီဖလား တရုတ္ ႏွပ္က်ဳိျခင္း ၿပိဳင္ပြဲကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ စတင္ၿပီး ပန္းေမႊးအရသာ ေကာ္ဖီသည္ လက္ေဆာင္ျဖစ္လာ

2018-10-26 08:59 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

222069_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) "၂၀၁၈ခုႏွစ္ ယူနန္ေကာ္ဖီဖလား တရုတ္ ႏွပ္က်ဳိျခင္း ၿပိဳင္ပြဲ ကူမင္းၿပိဳင္ပြဲ ႏွင့္ ကူမင္းပထမအႀကိမ္ ေကာင္းမြန္သည့္ ေကာ္ဖီ ယဥ္ေက်းမႈပြဲ"ကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ စတင္ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုကေနရာအသီးသီး ေကာ္ဖီဆရာ (၂၁)ေယာက္သည္ ပညာတတ္ကြၽမ္းမႈ တင္ဆက္ျပသၿပီး ႏုိင္ငံတကာ ဒုိင္လူႀကီး၊ ထင္ရွားေသာ ေကာ္ဖီပညာရွင္၊ ေကာ္ဖီလုပ္ငန္း ထူးခြၽန္သူတုိ႔ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္လာပါသည္။ " ယူနန္ေကာ္ဖီဖလား တရုတ္ ႏွပ္က်ဳိျခင္း ၿပိဳင္ပြဲ"သည္ တရုတ္ေကာ္ဖီလုပ္ငန္းတြင္ ပမာဏ အႀကီးဆံုး ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္ပါသည္။

222070_500x500

ယူနန္ေကာ္ဖီဖလား တရုတ္ ႏွပ္က်ဳိျခင္း ၿပိဳင္ပြဲသည္ ယူနန္ေကာင္းမြန္သည့္ ေကာ္ဖီအတြက္ တံဆိပ္သက္ေရာက္မႈကုိ ပုိမုိတုိးခ်ဲ႕ၿပီး အားေကာင္းေသာ တြန္းအားသက္ေရာက္မႈ ရွိပါသည္။ ယူနန္ေကာ္ဖီလုပ္ငန္း ပုိမုိေကာင္းမြန္ႏုိင္သည့္ အတြက္ လႈပ္ရွားမႈ က်င္းပထဲတြင္ ေကာ္ဖီလုပ္ငန္း ပါရဂူ ႏွင့္ ထူးခြၽန္သူတုိ႔အား ဖိတ္ေခၚၿပီး ေကာ္ဖီလုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈႈ ဖိရမ္ကုိ တက္ေရာက္ပါ၀င္၍ ေကာ္ဖီစုိက္ပ်ဳိးေရး၊ မီးကင္ျခင္း၊ ျမည္းစားျခင္း၊ အေရာင္းအဝယ္စသည့္ ဘက္တြင္ ယူနန္ေကာ္ဖီလုပ္ငန္းတုိးတက္မႈအတြက္ အၾကံေပးပါသည္။

ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပထဲတြင္ ယူနန္ေကာ္ဖီလုပ္ငန္းတုိ႔သည္ ကူမင္း ပထမအႀကိမ္ ေကာင္းမြန္သည့္ ေကာ္ဖီ ယဥ္ေက်းမႈပြဲကုိ က်င္းပၿပီး ပုိမ်ားေသာလူတုိ႔အား ယူနန္ေကာ္ဖီ ႏွင့္ ေကာ္ဖီယဥ္ေက်းမႈကုိ နားလည္ေစပါသည္။

ပထမအႀကိမ္ ထြက္ေပၚသည့္ ပန္းေမႊးအရသာ ေကာ္ဖီသည္ ႏွင္းဆီပန္း အရသာ၊ စံပယ္ပန္းအရသာ ျဖစ္ပါသည္ဟု ယူနန္ စုိက္ပ်ဳိးေရး တကၠသုိလ္ ေဒါက္တာ ထန္ေဆာင္းမိတ္ဆက္ၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တင္ရွားသည့္ တရိစၦာန္ ႏွင့္ အပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ျဖစ္၍ ပန္းမန္၊ လက္ဖက္ေျခာက္၊ ေကာ္ဖီတုိ႔ ယူနန္ျပည္နယ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ေသာ ပစၥည္းျဖစ္ကာ ပန္းမန္ ႏွင့့္္ လက္ဖက္ေျခာက္သည္ ျပည္ပသုိ႔ ေရာင္းခ်ၿပီး ပန္းလက္ဖက္ေျခာက္လည္း ထြက္ေပၚလာခဲ့၍ ပန္းႏွင့္ေကာ္ဖီ ေပါင္းစည္းျခင္းသည္ ပထမအႀကိမ္ျဖစ္ကာ ႏွစ္ေပါင္း ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ယူနန္ စုိက္ပ်ဳိးေရး တကၠသုိလ္သည္ ပန္းေမႊးႏွင့္ေကာ္ဖီ ေပါင္းစည္းၿပီး ပန္းေမႊးေကာ္ဖီ ရရွိပါသည္။

ေနာက္တစ္ဆင့္ ယူနန္ စုိက္ပ်ဳိးေရး တကၠသုိလ္သည္ ယူန္ျပည္နယ္ ထူးျခားခ်က္ပါရွိေသာ ေကာ္ဖီကုိ ဆက္လက္စြာ ေလ့လာၿပီး ေကာ္ဖီလုပ္ငန္း ထူးခြၽန္သူကုိ ေမြးထုတ္ကာ ယူနန္ေကာ္ဖီလုပ္ငန္းတုိးတက္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္