တရုတ္ ျမန္မာလူငယ္ အေယာက္(၅၀၀)ေက်ာ္သည္ မန္စီၿမိဳ႕တြင္ ခ်စ္ၾကည္စြာေတြ႕ဆံု

2018-10-22 09:53 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  တရုတ္ ျမန္မာလူငယ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ေတြ႕ဆံုပြဲ လႈပ္ရွားမႈကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ မန္စီၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ ျမန္မာလူငယ္ အေယာက္(၅၀၀)ေက်ာ္အား ဖိတ္ေခၚၿပီး ဤအႀကိမ္ လႈပ္ရွားမႈကုိ ပါ၀င္၍ တရုတ္ျမန္မာ ရုိးရာေပါက္ေဖာ္ဆက္ဆံေရးကုိ တုိးျမင့္ႏုိင္ရန္အတြက္ တရုတ္ျမန္မာ လူငယ္တုိ႔ ခ်စ္ၾကည္စြာ ဖလွယ္ျခင္းအတြက္ ျပင္ညီစင္သစ္ကုိ ကမ္းလွမ္းပါသည္။

ဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနားတြင္ တရုတ္ေခါင္းေဆာင္တုိ႔သည္ ျမန္မာ့မိတ္ေဆြမ်ား လာေရာက္မႈကုိ ႀကိဳဆုိၿပီး ဝါဒျဖန႔္ ဗီဒီယုိအားျဖင့္ သူတုိ႔အား ယူနန္ျပည္နယ္ ႏွင့္ တယ္ဟုန္ၿမိဳ႕ကုိ ျပသပါသည္။ တရုတ္ ႏွင့္ျမန္မာ ေတာေတာင္ေရေျမ ခ်င္းဆက္စပ္၍ ေနၿပီး ေသြးေၾကာလည္း ဆက္စပ္ပါသည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု"စနစ္ေအာက္တြင္ ယူနန္ ႏွင့္ ျမန္မာ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္တုိ႔ ပုိမုိရင္းႏွီးစြာ ဆက္သြယ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ႏွင့္ ပူးေပါင္းဆာင္ရြက္ျခင္းလည္း ပုိမုိတုိးခဲ့ၿပီး ေဒသဆက္သြယ္ျခင္း ပုိမုိစစ္မွန္၍ ေပါက္ေဖာ္ဆက္ဆံေရးအတြက္ ေခတ္သစ္ အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ အတြင္းအႏွစ္သာရကုိ ထုိးထည့္ေပးပါသည္။ "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု"စနစ္ကုိ ဆက္လက္စြာ တြန္းအားသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာ့အဘက္ဘက္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ဖလွယ္ျခင္းကုိ အားေကာင္းလာၿပီး လုပ္သားျပည္သူမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ေရးဘက္ ႏွင့္ အတြင္းအႏွစ္သာရကုိ ႂကြယ္၀ေစ၍ ႏွစ္ဘက္ တုိးတက္မႈကုိ သက္ေရာက္စြာ တုိးျမႇင့္၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပည္သူျပည္သားတုိ႔အတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးမႈကုိ ပါလာပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တရုတ္ ႏွင့္ ျမန္မာတုိ႔သည္ ခ်စ္ၾကည္စြာ ဖလွယ္ျခင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစနစ္ကုိ ထူေထာင္လုိၿပီး ခ်စ္ၾကည္စြာဖလွယ္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈ တံဆိပ္သစ္ကုိ ထူေထာင္ၿပီး ႏုိင္ငံ၏ ေပါက္ေဖာ္ဆက္ဆံေရးကုိ ပုိမုိတုိးျမႇင့္ ပါသည္။

မႏၲေလး နည္းပညာ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ျမန္မာလူငယ္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ အဖြဲ႕မႉး ဦးရွင္းစုိးသည္ တရုတ္ထက္သန္ေစသနာ ဧည္ခံျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ဤအႀကိမ္လႈပ္ရွားမႈ အားျဖင့္ ျမန္မာ့ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ တရုတ္စီးပြါးေရးသည္ လ်င္ျမန္စြာတုိးတက္မႈ ႏွင့္ ျပည္သူျပည္သား၏ စိတ္ေကာင္းေစသနာ ႏွင့္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈကုိ ခံစားပါသည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္ တရုတ္မိတ္ေဆြတုိ႔ႏွင့္ သူတုိ႔ သင္ၾကားျခင္း၊ အေတြ႕အၾကံဳကုိ ဆႏၵရွိၿပီး ေစမွ်ခံစား၍ ဤအႀကိမ္ ေကာင္းမြန္သည့္ အေတြ႕အၾကံဳကုိ ျမန္မာသုိ႔ ပါလာျပန္ၿပီး ပုိမ်ားသည့္ လူတုိ႔သည္ ေပါက္ေဖာ္ဆက္ဆံေရးကုိ နားလည္ေစပါသည္ဟု ေျပာပါသည္။

ဤအႀကိမ္ လႈပ္ရွားမႈ က်င္းပျခင္းအားျဖင့္ တရုတ္ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ လူငယ္တုိ႔သည္ တရုတ္ျမန္မာ ေပါက္ေဖာ္ဆက္ဆံေရးကုိဆက္ခံသူ၊ တရုတ္ျမန္မာ ဖလွယ္ဆက္သယ္ျခင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တြန္းအားသူ၊ တရုတ္ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သူကုိ ထက္ႂကြစြာ ျဖစ္လာေစပါၿပီး တရုတ္ျမန္မာ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးေသာ လက္ဆင့္ကမ္းတံကုိ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဆင္းသက္ပါသည္။

ဤအႀကိမ္ တရုတ္ျမန္မာ လူငယ္ခ်စ္ၾကည္ေရးေတြ႕ဆံုပြဲသည္ ၉ရက္ၾကာ က်င္းပပါသည္။ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ မန္ဟြန္ေစတီ၊ တယ္ဟုန္ ဆရာအတတ္သင္ အဆင္ျမင့္ သီးျခားဘာသာရပ္ အတတ္သင္ေက်ာင္း၊ ေမာ့လီ ေရတံခြနစသည့္ေနရာကုိ ၾကည့္႐ႈေလ့လာၿပီး ေဝမွ်ခံစားဖလွယ္ျခင္းကုိလည္း က်င္းပပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္