ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ စားကုန္ေသာက္ကုန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပပြဲကုိ က်င္းပ

2018-10-22 17:39 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

215835_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ပုိ႔ရည္စံ) ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ စားကုန္ေသာက္ကုန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပပြဲကုိ ေအာက္တုိဘာလ၂၀ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ကြမ္းစန႔္ ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ၌ စတင္က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ ဤအႀကိမ္ျပပြဲ၏ ဧရိယာ အက်ယ္အဝန္းသည္ စတုရန္းမီတာ (၂.၅)ေသာင္း ရွိ၍ ျပည္တြင္းျပည္ပ နာမည္ေက်ာ္ေသာ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ စားကုန္ေသာက္ကုန္ ကုမၸဏီ အခု(၄၀၀)ခန႔္သည္ ျပပြဲကုိ ပါ၀င္လာ၍ ျပည္တြင္းျပည္ပ လက္ဖက္ေျခာက္၊ ပန္းမန္၊ သစ္သီးဝလံ၊ ခံြမာသီး၊ ေကာ္ဖီ၊ တရုတ္ရုိးရာတုိင္းရင္းေဆးႏွင့္ အမဲသား

စသည့္ အရည္အခ်င္းေကာင္းေသာ လယ္ထြက္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပသ ခဲ့ပါသည္။

ဤအႀကိမ္္ျပပြဲသည္ “ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ အမွတ္တံဆိပ္ကုိ တည္ေထာင္ျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းကုိ အတူတကြရွာဖြာျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ စားကုန္ေသာက္ကုန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေရး ေစ်းကြက္ျပင္ညီစင္ကုိ တည္ေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိပါသည္။ ျပပြဲတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ ျပည္နယ္ခြဲ၊ ၿမိဳ႕ (၁၆)ခု၏ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ စားကုန္ေသာက္ကုန္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဧည့္ခန္းကုိ သီးျခားေထာင္လုိက္

ျခင္းအားျဖင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ ေနရာအသီးသီးမွ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစီမ္းေရာင္ စားကုန္ေသာက္ကုန္ သယံဇာတပစၥည္းမ်ားကုိ စုစည္းျပသၿပီး မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီ ခဲ့ပါသည္။

215836_500x500

ပီကင္း၊ ရွန္ဟဲ၊ ခ်မ္တူး၊ ဟ္ိုနန္ႏွင့္ ေကြ႕က်ဴးစသည့္ ေနရာမွလာသည့္ အဝယ္ေတာ္အဖြဲ႕ (၅၀၀)ေက်ာ္သည္ ျပပြဲသုိ႔ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈ၍ ပါ၀င္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး၍ ယူနန႔္ ထူျခားခ်က္ရွိေသာ လယ္ထြက္ပစၥည္းမ်ားကုိ ဝယ္ယူ ခဲ့ပါသည္။ ခြၽင္းေယာင္ကုမၸဏီအုပ္စု၊ တေဘႏုမ္းကုမၸဏီအုပ္စု စသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ နာမည္ေက်ာ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း တက္ေရာက္လာ၍ ကုန္ကူးသမ်ားအတြက္ ကုန္သြယ္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ပါလာရံုသာမက ယူနန္ ျပည္နယ္ခြဲ၊ ၿမိဳ႕အသီးသီးသည္ ကုန္သည္မ်ားဆြဲေဆာင္ျခင္း၊ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္း အတြက္ အခြင့္အလမ္းကုိလည္း ေပးအပ္ ခဲ့ပါသည္။

ျပခန္း(၇)ခုထဲတြင္ ျပခန္းအမွတ္(၆)သည္ ႏုိင္ငံတကာျပခန္းအျဖစ္ ကုိရီးယား၊ ဗီယက္နမ္ စသည့္ ႏုိင္ငံႏွင့္ေဒသ (၁၀)ခုေက်ာ္ မွလာသည့္ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ စားကုန္ေသာက္ကုန္မ်ားကုိ ျပသခဲ့ပါသည္။ ဤျပခန္းထဲမွ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ စားကုန္ေသာက္ကုန္ အႂကြယ္၀ဆံုး ျဖစ္ပါသည္၊ ဆြဲေဆာင္အားရွိေသာ ခရမ္းေရာင္ဘီယာႏွင့္ ပုိးစားရြက္ေခါက္ဆြဲ ရွိရံုသာမက အရသာေကာင္းေသာ မႈိရည္ထုပ္ႏွင့္ ရွင္းက်န္း သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္လည္း ရွိပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္