လ်င္ခ်န္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ကေမၺာဒီးယား ဘုိင္မာျပည္နယ္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးေသာ ၿမိဳ႕ျပဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ျခင္း ၾကံရြယ္ခ်က္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့

2018-10-19 09:25 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ယူနန္ျပည္နယ္ လ်င္ခ်န္ၿမိဳ႕သည္ ကေမၺာဒီးယားႏုိင္ငံ ဘုိင္မာျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးေသာ ၿမိဳ႕ျပဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ျခင္း ၾကံရြယ္ခ်က္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း အခမ္းအနားကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၁၇ရက္ေန႔ လ်င္ခ်န္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ လ်င္ခ်န္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔အစုိးရ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဇန္းဇီးက်င့္ႏွင့္ ကေမၺာဒီးယားႏုိင္ငံ ဘုိင္မာျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ကင္တသာတုိ႔သည္ လ်င္ခ်န္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဘုိင္မာျပည္နယ္တုိ႔ကုိ ခြဲျခား ကုိယ္စားလွယ္ျပဳ၍ “ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးေသာ ၿမိဳ႕ျပဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ျခင္း ၾကံရြယ္ခ်က္စာခ်ဳပ္”ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိ ခဲ့ပါသည္။

လ်င္ခ်န္ၿမိဳ႕သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ အေနာက္ေတာင္ပုိင္း၌ တည္ရွိေနၿပီး လန္ျခာျမစ္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာေၾကာင့္ ဤနာမည္ရွိ၍ ကမၻာေပၚတြင္ နာမည္ရွိေသာ “ယူနန္ျပည္နယ္ထုတ္ လက္ဖက္ေျခာက္အနက္ ၏ ဇာတိ” ႏွင့္ “လက္ဖက္ေျခာက္အနက္ ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္” ျဖစ္၍ လ်င္ခ်န္၏ ခံြမာသီးမ်ား စုိက္ပ်ဳိးသည္ အက်ယ္အဝန္းသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အက်ယ္ဆံုး ျဖစ္ၿပီး ၾကံပင္မ်ား၊ လက္ဖက္ပင္မ်ား စုိက္ပ်ဳိးသည့္ အက်ယ္အဝန္းသည္ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ပထမေနရာ၌ ရွိေနပါသည္။ လ်င္ခ်န္ၿမိဳ႕သည္ Ancient Tea and Horse Road၊ ပုိးထည္ကုန္သြယ္လမ္း ၏ အေရးႀကီးေသာ ေနရာတစ္ခု၊ ယူနန္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ေဒသေဘး တံခါးဖြင့္သည့္ အေရးႀကီးေသာ ျပတင္းေပါက္ႏွင့္ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ အိႏိၵယသမုဒၵရာသုိ႔ သြားေရာက္သည့္ ဆိပ္ကမ္း ျဖစ္၍ အစားမထုိးႏုိင္သည့္ တည္ေနရာ အားသာခ်က္ ရွိပါသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ လ်င္ခ်န္ၿမိဳ႕သည္ ေဒသ ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္း စုစုေပါင္းတန္ဖုိး အယြမ္(၆၀.၄၁)ဘီလ်ံ ရရွိ၍ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္လာ ခဲ့ပါသည္။

ဘုိင္မာျပည္နယ္သည္ ကေမၺာဒီးယားႏုိင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပုိင္း ပင္လယ္ကမ္းစပ္ေဒသ၌ တည္ရွိေန၍ ေျမျပင္အေနအထားသည္ ေတာင္တန္းေဒသ၊ ေတာင္ပူစာေဒသ၊ ပင္လယ္ကမ္းစပ္ေဒသႏွင့္ ကြၽန္းအေပါင္းမ်ား အဓိက ရွိ၍ ကေမၺာဒီးယားႏုိင္ငံတြင္ နာမည္ေက်ာ္ေသာ ခရီးသြား႐ႈခင္းသာေနရာ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုိင္မာျပည္နယ္၏ စုစုေပါင္း လူဦးေရသည္ (၄၁၁၇၇)ေယာက္ ရွိ၍ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ငါးဖမ္းငါးေမြးလုပ္ငန္းကုိ အဓိကလုပ္ငန္းအျဖစ္ စပါး၊ ငရုတ္ေကာင္း၊ သရက္သီး၊ ဒူးရင္းသီး စသည့္ သီးႏံွမ်ားကုိ အဓိက စုိက္ပ်ဳိးလ်က္ရွိသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္