ကူမင္းေဆးတကၠသုိလ္ စာၾကည့္တုိက္သည္ ထုိင္ေပေဆးပညာတကၠသုိလ္ စာၾကည့္တုိက္ႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့

2018-10-19 17:44 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

214763_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ကူမင္းေဆးတကၠသုိလ္ စာၾကည့္တုိက္သည္ ထုိင္ေပေဆးပညာတကၠသုိလ္ စာၾကည့္တုိက္ႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၁၈ရက္ေန႔ ခ်ဳပ္ဆုိ ခဲ့ပါသည္၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သည္ အခ်ိန္သတ္ထုတ္စာေစာင္ သယံဇာတပစၥည္း အတူစံစားျခင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးအျပည့္အစံု ကမ္းလွမ္းေပးျခင္း၊ အခ်ိန္သတ္ထုတ္စာေစာင္ လဲလွယ္ျခင္း၊ စာအုပ္အျပန္အလွန္ေပးျခင္း၊ လူထု အျပန္အလွန္ ခရီးလွည့္လည္ျခင္း စသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္မည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္