၂၀၁၈ခုႏွစ္ ယူနန္ျပည္နယ္ ကေလးလူငယ္ ပန္းခ်ီလက္ရာျပပြဲကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၃၀ရက္ေန႔အထိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္

2018-10-19 16:46 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

212420_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ယူနန္ျပည္နယ္ ကေလးလူငယ္ ပန္းခ်ီလက္ရာျပပြဲကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ရက္ေန႔မွ ၃၀ရက္ေန႔အထိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္။

ဤအႀကိမ္ျပပြဲကုိ ယူနန္ျပည္နယ္ ပန္းခ်ီဆရာအသင္းသည္ ဦးစီးက်င္းပပါသည္၊ အကဲျဖတ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း ပါဝင္သည့္ ပန္းခ်ီလက္ရာမ်ား (၁၀၀၇)ခ်ပ္ကုိ လက္ခံရရွိ၍ ဖြဲ႕စည္းေရးေကာ္မတီသည္ တင္းက်ပ္စြာ အကဲျဖတ္ ျခင္းအားျဖင့္ တရုတ္ပန္းခ်ီ၊ ဆီေဆးပန္းခ်ီ၊ သစ္ထြင္းပန္းခ်ီ၊ ေရေဆးပန္းခ်ီ (၄)မ်ဳိး၊ ပန္းခ်ီလက္ရာ အခ်ပ္(၁၃၀)ကုိ အကဲျဖတ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဆီေဆးပန္းခ်ီ (၄၉)ခ်ပ္၊ တရုတ္ပန္းခ်ီ(၄၂)ခ်ပ္၊ သစ္ထြင္းပန္းခ်ီ အခ်ပ္(၂၀)၊ ေရေဆးပန္းခ်ီ (၁၉)ခ်ပ္ ပါဝင္ပါသည္။

212422_500x500

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ယူနန္ျပည္နယ္ ကေလးလူငယ္ ပန္းခ်ီလက္ရာျပပြဲ က်င္းပခ်ိန္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ တံခါးဖြင့္ေရး (၄၀)ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ျခင္းကုိ ေတြ႕၍ ျပပဲြပါဝင္သည့္ ပန္းခ်ီဆရာ အမ်ားႀကီးသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ တံခါးဖြင့္ၿပီးမွ ကာလသစ္တြင္ ေမြးဖြား၍ သူတုိ႔ လက္ရာမ်ားသည္ ယူနန္ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈေရးကုိ အေျခခံ၍ ဤတစ္ေခတ္မ်ဳိးဆက္သစ္၏ စိတ္အပူခ်ိန္ကုိ ေပးပုိ႔ပါသည္။

ဤအႀကိမ္ျပပြဲ က်င္းပျခင္းသည္ ယူနန႔္ပန္းခ်ီပညာလုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ တြန္းအားေပး ရံုသာမက ထူးခြၽန္ေသာ ကေလးလူငယ္ ပန္းခ်ီဆရာမ်ားကုိ ေတြ႕ရွိ၍ ယူနန႔္ပန္းခ်ီပညာလုပ္ငန္း၏ သုေတသနပညာရပ္အနက္ႏွင့္ သုေတသနပညာရပ္တန္ဖုိးကုိ ပုိမုိတုိးျမႇင့္ ႏုိင္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္