တရုတ္ လက္လီေရာင္းျခင္း လုပ္ငန္း ျပပြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁ရက္ေန႔က ၃ရက္ေန႔အထိ ပထမအႀကိမ္ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္

2018-10-18 09:21 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) သတင္းေထာက္သိၿပီး (၂၀)ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ လက္လီေရာင္းျခင္း လုပ္ငန္း ျပပြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁ရက္ေန႔က ၃ရက္ေန႔အထိ ကူမင္းၿမိဳ႕ တိန္းကန္ ႏုိင္ငံတကာ အစည္းအေဝး စဥ္တာ၌ က်င္းပပါမည္။ ဤျပပြဲကုိ ပထမအႀကိမ္ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပၿပီး ယူနန္ပစၥည္းမ်ားသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး လက္လီေရာင္းျခင္း လုပ္ငန္း အစြန္းဖ်ားေစ်းကုိ ၀င္ေရာက္မႈကုိ တြန္းအား၍ ယူနန္ လုပ္ငန္းဌာန ေစ်းကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းအတြက္ ျပင္ညီစင္ကုိ တည္ခင္းၿပီး နည္းလမ္းကုိ တည္ေထာင္ပါသည္။

တရုတ္ လက္လီေရာင္းျခင္း လုပ္ငန္း ျပပြဲကုိ ၁၉၉၉ခုႏွစ္မွစ၍ က်င္းပၿပီး (၁၉)ႏွစ္ၾကာ တုိးတက္မႈအားျဖင့္ ရွန္ဟုိင္း၊ ေဘဂ်င္၊ ဝူဟန္စသည့္ ေနရာတြင္ တစ္ေနရာၿပီးတစ္ေနရာ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ၍ ယခုတြင္ အာရွ၌ ပမာဏ အႀကီးဆံုး ၊ ကမၻာေပၚ၌ ဒုတိယဆံုး လက္လီေရာင္းျခင္း လုပ္ငန္း သီးျခားေသာျပပြဲ ျဖစ္လာပါသည္။

ဤအႀကိမ္ျပပြဲသည္ အဓိကအေၾကာင္းအရာ ျပပြဲ(၆)ခု ခြဲၿပီး ယခုေခတ္တြင္ ျပည္သူလူတုတုိ႔ အာရံုစုိက္ေသာ အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ ေရစီးေၾကာင္းကုိ ျပသ၍ ျပသသည့္ ပမာဏ စတုရန္းမီတာ (၉)ေသာင္းေက်ာ္ရွိကာ သီးျခားေသာ ပရိသတ္အေယာက္ (၆)ေသာင္းရွိျခင္းကုိ ခန႔္မွန္းပါသည္။ ျပပြဲကုိ ပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းဌာနသည္ တရုတ္ လက္လီေရာင္းျခင္း ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း လုပ္ငန္းဌာန၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေကာင္းမြန္သည့္ ပစၥည္းကိရိယာ လုပ္ငန္းဌာန၊ IT နည္းပညာလုပ္ငန္းဌာန၊ ျပည္ပကုန္ပစၥည္း ႏွင့္ ေဒသထူျခားခ်က္ပါရွိေသာ ကုန္ပစၥည္း လုပ္ငန္းဌာနစသည္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္ အေရာင္းအဝယ္ ဖလွယ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္း မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီျခင္း စသည့္လႈပ္ရွားမႈအားျဖင့္ အြန္းလုိင္း ႏွင့္ေအာ့ဖ္လုိင္းတြင္ ေပါင္းစပ္ျခင္း၊ ပစၥည္းကိရိယာ နည္းပညာ ဖန္တီးခ်က္၊ ထူးျခားေသာ ကုန္ပစၥည္း ဝယ္ယူျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္း အမ်ဳိးကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းကုိ လက္လီေရာင္းျခင္း လုပ္ငန္းဌာနကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ျခင္းဘက္တြင္ ကူညီၿပီးျပန႔္ျဖဴးေရာင္းခ်ေရး ကုန္သည္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပပြဲထဲတြင္ တရုတ္ လက္လီေရာင္းျခင္း ညီလဘာခံ၊ တရုတ္ လက္လီေရာင္းျခင္း ေခါင္းေဆာင္ ထိပ္သီးအစသည္းအေဝးကုိလည္း က်င္းပၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုး လက္လီေရာင္းျခင္း အသင္းအဖြဲ႕၏ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ အစည္းအေဝး ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ လက္လီေရာင္းျခင္းလုပ္ငန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေယာက္(၃၀၀၀)ေက်ာ္သည္ ပြဲကုိ ပါ၀င္ၿပီး တရုတ္ လက္လီေရာင္းျခင္း လုပ္ငန္း တုိးတက္ေသာ အလားအလာႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး လက္လီေရာင္းျခင္း လုပ္ငန္း၏ အနာဂတ္ တုိးတက္မႈ နည္းလမ္းကုိ အတူတူ ေဆြးေႏြးပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္